Polski English
Menu

ERASMUS +

O programie Erasmus+

Program Erasmus powstał z myślą o popularyzowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. Jest adresowany przede wszystkim do szkół wyższych, studentów oraz pracowników. W niektórych jego przedsięwzięciach mogą uczestniczyć także inne instytucje, stowarzyszenia, organizacje czy przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Erasmus jest programem, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz upowszechnienie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na studia i praktyki, a uczelnie mogą brać udział w międzynarodowych projektach i pozyskiwać nowych partnerów. 

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

  • szczegółowe informacje o programie
  • ogólne zadania  
  • sektor: Szkolnictwo Wyższe
  • krótka prezentacja promująca program

Kraje uczestniczące w Programie Erasmus to 28 państw należących do Unii Europejskiej (Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Grecja, Chorwacja, Niemcy, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Francja, Cypr, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania). Państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii.

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus

 

 

Informacje o programie Erasmus +

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zasad uczestnictwa w programie dla wykładowców i studentów znajdują się na stronie internetowej

Narodowej Agencji Programu Erasmus:

 http://www.erasmusplus.org.pl