Menu

Zaliczenia Rok II WF

Dodano: 11.06.2018 o 09:27

Wykład Monograficzny/Organizacja imprez sportowych/Metodyka WF

Zaliczenie Wykładu monograficznego odbędzie się 16.06.2018 r. (sobota) o godzinie 12:00.

Zaliczenie Metodyki WF (wykłady) odbędzie się 23.06.2018 r. (sobota) o godzinie 11:30.

dr Krzysztof Sobolewski

Zaliczenie Organizacji imprez sportowych odbędzie się 16.06.2018 r. (sobota) o godzinie 13:00.

prof. dr hab. Wojciech Ryszkowski

Aktualności

2018-08-14

Dziekanat WSWFiT

Kurs wychowawców i kierownika wypoczynku
2018-07-04

Kurs wychowawców i kierownika wypoczynku

2018-06-15

Zaliczenie poprawkowe Rok I gr. 1 i gr. 2