Polski English
Menu

31.10.2022 - DZIEŃ REKTORSKI

Dodano: 26.10.2022 o 11:00

.

Dzień 31.10.2022 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych oraz nauczycieli akademickich.
Zajęcia przypadające w tym dniu nie podlegają przełożeniu na inne terminy.

Zarządzenie Rektora nr 35 - Dzień Rektorski 31.10.2022.pdf

Aktualności

2022-12-28

30.12.2022 r. Dziekanat WFiT

2022-12-28

Koszt obozu zimowego

2022-11-25

Obóz zimowy