Menu

Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI I CZYTELNI:
poniedziałek             nieczynna*
wtorek                         10.00-14.00
środa                            10.00-14.00
czwartek                     nieczynna*
piątek                           10.00-18.00
sobota                          10.00-14.00
niedziela                     nieczynna

*możliwość jedynie zwrtotu/przedłużenia wypożyczonych książek w dziekanacie

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE:

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE (pobierz prezentację)

KONTAKT:
Biblioteka WSWFiT w Białymstoku
ul. Mickiewicza 49
15-213 Białystok
tel. (85) 713 15 91 w. 27
e-mail: biblioteka@wswfit.com.pl

bibliotekarz mgr Joanna Kazberuk: j.kazberuk@wswfit.com.pl 

 

Biblioteka Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki mieści się w gmachu WSWFiT przy ul. Mickiewicza 49. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2003/2004 uczelnianej bibliotece nadano imię redaktora Leszka Tarasiewicza, wspaniałego człowieka, nestora dziennikarstwa sportowego w Białymstoku i wielkiego przyjaciela sportu, zmarłego przed kilkoma laty.

Zbiory biblioteczne Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku liczą łącznie ponad 9400 woluminów z zakresu kultury fizycznej, kultury zdrowotnej, turystyki i rekreacji oraz około 300 czasopism fachowych.

Jest to w chwili obecnej najlepiej wyposażona w podręczniki i skrypty z zakresu kultury fizycznej biblioteka na terenie województwa podlaskiego. Studenci spoza Uczelni mogą korzystać z jej zbiorów na miejscu po okazaniu dokumentu tożsamości.

Biblioteka prowadzi wymianę międzybiblioteczną publikacji wydawanych przez Dział Wydawnictw i Publikacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku z wybranymi bibliotekami szkół wyższych. Dlatego też zasoby biblioteki zawierają książki wydawane między innymi przez Akademie Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz inne Uczelnie posiadające kierunek wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja.

Zbiory biblioteki służą realizacji programów nauczania poszczególnych przedmiotów i są systematycznie uzupełniane nowościami wydawniczymi. Uczelnia współpracuje w tym zakresie z księgarnią wrocławską specjalizującą się w wydawnictwach z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Czytelnia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku wyposażona jest w 16 stanowisk czytelniczych. Jest ona skomputeryzowana tak, że w lokalnej sieci komputerowej pracuje 5 stanowisk z dostępem do Internetu, przeznaczonych do przeszukiwania bazy pozycji książkowych jaką dysponuje biblioteka. Zamieszczamy krótką instrukcję obsługi programu do znajdywania szukanych pozycji.

Na wyposażeniu biblioteki i czytelni znajduje się program Libra umożliwiający katalogowanie, tworzenie oraz modyfikację opisów katalogowanych książek i zbiorów specjalnych. W czytelni znajduje się zestaw najbardziej potrzebnych pozycji dla studentów do korzystania na miejscu. Studenci mają możliwość korzystania z ksero oraz mogą nabywać pozycje wydawnicze uzupełniając swoją biblioteczkę.