Polski English
Menu

Dydaktyka

wswfit.com.pl prowadzi studia na kierunku  Wychowanie Fizyczne:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach studiów I stopnia realizowane są ścieżki kształcenia związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego z przygotowaniem do prowadzenia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Studia II stopnia (niestacjonarne)

Studia II stopnia pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zjawisk i problemów nauk o zdrowiu, o kulturze fizycznej, a także wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej kulturze fizycznej.

 

 

Do pobrania