Menu

Dziekanat

Dziekanat Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku udziela wszelkich informcji związanych ze studiami.


SPRAWY DYDAKTYCZNE STUDENTÓW KIERUNKU:


WYCHOWANIE FIZYCZNE studia I-go stopnia stacjonarne:

  • rok I: obsługa: mgr Magdalena Topolańska
  • rok II: obsługa: mgr Joanna Kiryluk
  • rok III: obsługa: mgr Magdalena Topolańska

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia I-go stopnia niestacjonarne:

  • rok I: obsługa: mgr Joanna Kiryluk
  • rok II: obsługa: mgr Magdalena Topolańska
  • rok III: obsługa: mgr Joanna Kiryluk

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia II-go stopnia niestacjonarne:

  • rok I i II: obsługa: mgr Magdalena Topolańska, mgr Joanna Kiryluk 

Przypominamy studentom, którzy chcą otrzymać zaświadczenie o studiowaniu, że powinni zgłosić ten fakt 2 dni wcześniej w Dziekanacie Uczelni. Informujemy, iż zaświadczenia są płatne.

Przedłużenie ważności legitymacji elektronicznej nastąpi po zebraniu przez Starostów poszczególnych grup legitymacji całej grupy i dostarczeniu ich do Dziekanatu.

Uzupełnione indeksy (wszystkie wpisy) należy złożyć w Dziekanacie Uczelni do 31 marca w semestrze zimowym i do 31 października w semetrze letnim. Nieterminowe zdanie indeksu będzie skutkowało naliczeniem opłaty karnej. 

Wszystkie informacje i ogłoszenia Dziekanatu zawarte będą na stronie głównej Uczelni (zakładka AKTUALNOŚCI).

GODZINY PRACY DZIEKANATU:

poniedziałek: NIECZYNNE
wtorek: 08.00 - 16.00
środa: 08.00 - 16.00
czwartek: 08.00 - 16.00
piątek: 08.00 - 16.00 / 20.00*
*sobota: 08.00 - 16.00
*niedziela: 08.00 - 16.00

*wyłącznie w weekendy zjazdowe

UWAGA !!

W miesiącach lipiec - wrzesień dziekanat będzie czynny w godzinach 08.00 - 15.00 !

 


KONTAKT:
Kierownik Dziekanatu: mgr Magdalena Topolańska: m.topolanska@wswfit.com.pl
mgr Joanna Kiryluk: j.kiryluk@wswfit.com.pl

Dziekanat WSWFiT w Białymstoku
ul. Mickiewicza 49
15-213 Białystok
tel. 85 713 15 91

e-mail: wswfit@wswfit.com.pl