Polski English
Menu

Forum Edukacyjne – Edukacja i wychowanie poprzez sport

Dodano: 07.10.2022 o 09:33
Forum Edukacyjne – Edukacja i wychowanie poprzez sport

12.10.2022 r. (środa)

Szanowni Państwo!

W dniu 12.10.22 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w odbędzie się Forum Edukacyjne – Edukacja i wychowanie poprzez sport. Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania:

9.30 Powitanie, PW SZS
9.45 Wychowanie fizyczne i sport w edukacji młodzieży. Doświadczenia i obecne wyzwania
10.15 Wyścig Pokoju – aspekty nie tylko wychowawcze
10.35 Neurony lustrzane jako wsparcie w nauce i treningu
11.00 Przerwa kawowa
11.30 Zastosowanie metod wielokryterialnych do oceny zmian sprawności fizycznej
11.50 Problem zwolnień lekarskich z lekcji wychowania fizycznego w placówkach edukacyjnych Białegostoku
12.10 Rzucam wyzwanie! czyli rywalizacja w formule challenge na lekcji wychowania fizycznego
12.30 Uczeń z cukrzycą jako wyzwanie dla wychowania fizycznego i sportu szkolnego
13.00 Przerwa obiadowa
13.30 Realizacja podstawy programowej WF w klasach 1-3
13.50 Aktywność fizyczna i wymiana międzypokoleniowa – korzyści płynące ze wspólnej aktywności ruchowej
14.10 Od sportu szkolnego do mistrzostwa sportowego
14.40 Nowe programy Szkolnego Związku Sportowego wspierające wychowanie poprzez sport
15.00 Wychowawcze wartości rozgrywek ligowych szkół ponadpodstawowych

Aktualności

2022-12-28

30.12.2022 r. Dziekanat WFiT

2022-12-28

Koszt obozu zimowego

2022-11-25

Obóz zimowy