Polski English
Menu

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Termin składania wniosków:

do 29 września 2017 r.

Czas trwania:

360 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów (zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w formie dwudniowych weekendowych zjazdów).

Termin rozpoczęcia:

wrzesień 2017 r. po zebraniu się grupy.

Odpłatność:

1400 zł za semestr + 200 zł wpisowego (płatne wraz ze złożeniem dokumentów).

Uczestnicy:

Absolwenci studiów wyższych wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego, przedszkolnego, klas I-III.

Cel:

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć  z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie planowania, koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.