Menu

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

To propozycja dla absolwentów studiów wyższych  zakresu wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego, przedszkolnego, klas I-III oraz osób z wyższym wykształceniem posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Studenci uczestniczą w zajęciach teoretycznych z zakresu nauk o zdrowiu i wychowaniu fizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wad podstawy u dzieci i młodzieży. Swoją wiedzę pogłębiają w trakcie licznych zajęć praktycznych, obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, korekcyjne oraz gry i zabawy ruchowe.

Studenci uzyskują dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć  obejmujących gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną. Są to kompetencje w zakresie planowania i koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.