Polski English
Menu

Informacje dla Autorów

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych publikacją do nadsyłania artykułów na adres e-mail redakcji: wydawnictwa@wswfit.com.pl

Publikacja artykułu jest płatna. Pierwsza kwota 210 zł (w tym 5% VAT) jest bezzwrotna bez względu na wynik recenzji. Po pozytywnej recenzji należy uiścić dodatkowo kwotę 126 zł
(w tym 5% VAT).

ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325

z dopiskiem: Publikacja 2019 + Nazwisko Autora

 

Informacje dla Autorów (załącznik)

Kroki dla Autora tekstu (załącznik)

Wytyczne edytorskie (załącznik)

Szablon wydawniczy  (załącznik) 

Umowa z Autorem (załącznik)

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

  • Druk recenzji artykułu zgłoszonego do czasopisma "Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku" (załącznik)

 

KONTAKT:

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok

tel. 85 713 15 91, e-mail: wydawnictwa@wswfit.com.pl

powrót ...