Polski English
Menu

KANDYDACI

Uczelnia przygotowuje specjalistów:

- nauczycieli wychowania fizycznego 
- instruktorów i trenerów w wybranych dyscyplinach sportu
- animatorów rekreacji
- specjalistów z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Uczelnia pomaga studentom w zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.