Polski English
Menu

Karta zgłoszenia na studia podyplomowe

Karta zgłoszenia (plik do pobrania i edycji)

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres Uczelni pocztą  lub drogą e-mailową.

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok

e-mail: wswfit@wswfit.com.pl