Menu

Konferencja w WSWFiT

Dodano: 18.01.2016 o 08:13

24 września 2014 roku w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyła się konferencja pt. PROMOCJA ZDROWIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Kadr WSWFiT.

24 września 2014 roku w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyła się konferencja pt. PROMOCJA ZDROWIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Kadr WSWFiT. 

Podczas Konferencji poruszano następujące tematy:

1. Zadania szkoły w świetle prawa oświatowego oraz doskonalenie nauczycieli w kontekście edukacji zdrowotnej
2. Biopsychospołeczne konteksty zdrowia w środowisku szkolnym
3. Metodyczne rozwiązania dotyczące upowszechniania zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym
4. Zdrowe żywienie – „Należycie smakuj życie”
5. Nauczyciele wobec tematyki wychowania zdrowotnego
6. Edukacja zdrowotna w gimnazjum

Honorowy patronat nad konferencją objął Podlaski Kurator Oświaty, Pan Jerzy Kiszkiel.

Aktualności

2018-01-22

I rok - grupa stacjonarna

2018-01-16

Wykład monograficzny - prof. Władysław Barkow

2018-01-12

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018