Polski English
Menu

Lista przedmiotów

Lista przedmiotów z których zostały udostępnione materiały:

Lista jest uzupełniana na bieżąco!!!!

I Rok

*Anatomia prof. dr hab. Józef Dalbowicz (wykłady)

Tematy:

 1. Budowa kończyny dolnej: kości, połączenia, mięśnie, unerwienie. (przesłane 12.03.2020)
 2. Budowa górnych i dolnych dróg oddechowych. (przesłane 12.03.2020)
 3. Budowa układu pokarmowego (przesłane 30.03.2020)
 4. Budowa układu krążenia (przesłane 30.03.2020)
 5. Budowa serca (przesłane 30.03.2020)
 6. Skóra. (przesłane 14.05.2020)
 7. Budowa układu nerwowego. (przesłane 14.05.2020)
 8. Łańcuchy biokinetyczne. (przesłane 14.05.2020)

*Metodyka WF dr K. Walewski (wykłady)

Tematy:

 1. Metodyka nauczania ruchu. (przesłane 13.03.2020)

 2. Plan wynikowy. (przesłane 13.03.2020)

 3. Łańcuch prakseologiczny wychowania fizycznego. (przesłane 13.03.2020 i 18.03.2020)

 4. Specyfika wychowania Fizycznego dziewcząt. (przesłane 31.03.2020)

 5. Ocena z wychowania fizycznego / Logistyka obowiązkowych zajęć do wyboru / Przedszkole 2013 (przesłane 16.04.2020)

*Metodyka WF mgr Zofia Wasilewska-Sobolewska (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Metody realizacji zadań ruchowych – metody reproduktywne. (przesłane 13.03.2020)

 2. Metody realizacji zadań ruchowych - metody proaktywne (usamodzielniające ucznia) (przesłane 18.03.2020).

 3. Metody realizacji zadań ruchowych - kreatywne (usamodzielniające ucznia)(temat z 05.04 i 07.04)(przesłane 31.03.2020).

 4. Metody przekazywania i zdobywania wiadomości + metody wychowania - kompetencje społeczne (temat z dni 10.05 i 28.04)(przesłane 07.04.2020)

*Psychologia dr Alicja Zielonka (wykłady)

Tematy:

 1. Okres adolescencji. (+ podręczniki) (temat z dnia gr. niestac. - piątek, 13.03.2020) (gr. stac. - 18.03.2020) (przesłane 13.03.2020).

 2. Okres dojrzewania: kształtowanie poczucia tożsamości, rodzaje tożsamości (temat z dnia 25.03.2020 - gr.stac.)(przesłane 26.03.2020)

 3. Okres dojrzewania: kształtowanie poczucia tożsamości, rodzaje tożsamości + cechy rozwoju (temat z dnia z 27.03.2020- gr.niestac)(przesłane 26.03.2020)

 4. Charakterystyka rozwojowa młodszych adolescentów: 12-, 13 - i 15-latków. (wykład z dnia 15.04.2020)(przesłane 15.04.2020)

 5. Charakterystyka cech rozwoju 16-, 18- i 19-latków. (temat z dnia z 29.04.2020 gr. stac.)(przesłane 27.04.2020)

 6. Analiza trudności wychowawczych w okresie dojrzewania i sposobów reagowania otoczenia. (temat z dnia 06.05.2020 gr. stac.)(przesłane 27.04.2020)

*Psychologia dr Emilia Nubalta (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Moje twoje ja. (gr. niestac) (przesłane 16.03.2020)

 2. Manipulacja. (gr. stac) (przesłane 16.03.2020) (gr.niestac) (temat z dnia 28.03) (przesłane 30.03.2020)

 3. Zachowania antyspołeczne i zachowania prospołeczne (temat z dnia 1.04 i 8.04) (przesłane 30.03.2020)

 4. Grupa społeczna (22 i 29.04. 2020 gr.stac.) (przesłane 04.05.2020)

*Metodyka gimnastyki mgr Iwona Dawidowska-Busma (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Rundak -metodyka nauczania i technika wykonania. (temat z dnia 17.03.2020 gr. stac.) (przesłane 18.03.2020)

 2. Doskonalenie techniki wykonania Rundaka. Metodyka nauczania przerzutu w przód.(temat z dnia 23.03.2020 gr.stac.) (przesłane 24.03.2020)

 3. Technika wykonania wychwytu z głowy i z karku. (temat z dnia 28.03- gr. niestac.)(przesłane 30.03.2020)

 4. Doskonalenie techniki wykonania przerzutu w przód. (temat z dnia 31.03.2020 -gr.stac.)(przesłane 31.03.2020)

 5. Przerzut w przód - technika wykonania,asekuracja ,trudniejsze formy wykonania.(temat z dnia 04.04.2020 gr.niestac.)(przesłane 06.04.2020)

 6. Ćwiczenia równoważne. Wejścia i zeskoki z równoważni. (przesłane 07.04.2020 gr. stac.)

*Język Angielski mgr Bartłomiej Jędrak (grupa dzienna)

Tematy:

 1. Słownictwo w zakresie sportu i dyscyplin sportowych i omówienie. (zajęcia z dnia 18.03.2020) (przesłane 18.03.2020)
 2. Słownictwo w zakresie zdrowia. (zajęcia z dnia 25.03.2020) (przesłane 26.03.2020) 
 3.  Travelling & Tourism part I (zajęcia z dnia 01.04.2020)(przesłane 02.04.2020)
 4. Bank Sports/ Health (zajęcia z dnia 08.04.2020)(przesłane 10.04.2020)
 5. Słownictwo w zakresie sportu/ wydarzeń sportowych (zajęcia z dnia 15.04.2020)(przesłane 15.04.2020)
 6. Słownictwo w zakresie School Grammar (zajęcia z dnia 22.04.2020)(przesłane 23.04.2020)

 7. Słownictwo w zakresie School (part II) (zajęcia z dnia 29.04.2020) (przesłane 30.04.2020)

*Język Angielski mgr Anna Hlebowicz (grupa zaoczna)

Tematy:

 1. Sport and money. (zajęcia z dnia 15.03.2020) (przesłane 26.03.2020)

 2. Sport and money II (zajęcia z dnia 29.03.2020) (przesłane 26.03.2020)

 3. Why some very successful sports persons became alcoholics?/Do you think everybody is endangered by addiction? Why?/Why not? (przeslane 06.04.2020)

* Pedagogika dr Eliza Hałaburda (wykłady)
Tematy:

 1. Pedeutologia – nauka o nauczycielu (wykład z dnia 12.03) (przesłane 20.03.2020)

 2. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela (wykład z dnia 19.03) (przesłane 20.03.2020)

 3. Pedagogika: Wychowanie i metody wychowania (wykład z dnia 02.04.2020 gr. stac.)(przesłane 08.04.2020)

* Pedagogika dr Eliza Hałaburda (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Nauczyciel– misja czy zawód? (ćwiczenia z dnia 12.03 i 14.03) (przesłane 23.03.2020)

 2. Nauczyciel – zawód, misja czy powołanie? (ćwiczenia z dnia 19.03.2020 - gr.stac.)(przesłane 26.03.2020)(temat z dnia 28.03.2020 - gr.niestac.)(przesłane 31.03.2020)

 3. Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji. (temat z dnia 26.03)(przesłane 01.04.2020)

 4. Znaczenie i rola integracji zespołów klasowych (temat z dnia 02.04.2020 gr. stac. 04.04.2020 gr. niestac.)(przesłane 06.04.2020)

 5. Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy) (temat z dnia 23.04.2020 gr. stac.) (przesłane 27.04.2020)

*Anatomia mgr Marek Ołowski (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Układ nerwowy – informacje ogólne, rdzeń kręgowy, mózgowie, śródmózgowie, układ krążenia. (przesłane 23.03.2020)

 2. Układ oddechowy człowieka. (przesłane 30.03.2020)

 3. Układ pokarmowy człowieka. (przesłane 27.04.2020)

*Podstawy dydaktyki dr Eliza Hałaburda (wykłady)

Tematy:

 1. Dydaktyka (temat z dnia 26.03.2020, gr. stac.) (przesłane 24.03.2020)

*Podstawy dydaktyki dr Eliza Hałaburda (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Podstawa programowa + konspekt (temat z dnia 12.03.2020, gr. stac. i 14.03.2020 gr.niestac.) (przesłane 27.03.2020)

*Pływanie mgr Piotr Mikłosz

Tematy:

 1. Styl klasyczny (przesłane 28.04.2020)
 2. Styl motylkowy (przesłane 28.04.2020)

II Rok

*Metodyka Gimnastyki dr Maria Sielska  (wykłady)

Tematy:

 1. Gimnastyka podstawowa. (przesłane 12.03.2020 i 24.03.2020)

 2. Budowa lekcji gimnastycznej. (przesłane 24.03.2020)

 3. Klasyfikacja zabaw i gier - rodzaje i podział. (przesłane 14.05.2020) 

*Fizjologia człowieka prof. Józef Dalbowicz (wykłady)

Tematy:

 1. Homeostaza organizmu. (przesłane 12.03.2020)

 2. Układ hormonalny. (przesłane 12.03.2020)

 3. Układ pokarmowy. (przesłane 20.03.2020)

 4. Układ wydalniczy. (przesłane 14.05.2020)

 5. Podstawy Fizjologii wysiłku. (przesłane 14.05.2020)

*Metodyka WF dr K. Walewski (wykłady)

Tematy:

 1. Metodyka nauczania ruchu. (przesłane 13.03.2020)

 2. Łańcuch prakseologiczny wychowania fizycznego. (przesłane 13.03.2020)

 3. Specyfika wychowania Fizycznego dziewcząt. (przesłane 31.03.2020)

 4. Ocena z wychowania fizycznego / Logistyka obowiązkowych zajęć do wyboru / Przedszkole 2013 (przesłane 16.04.2020)

*Metodyka WF mgr Zofia Wasilewska-Sobolewska (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Metody realizacji zadań ruchowych – metody reproduktywne. (przesłane 13.03.2020)

 2. Metody realizacji zadań ruchowych - metody proaktywne (usamodzielniające ucznia) (przesłane 18.03.2020).

 3. Metody realizacji zadań ruchowych - kreatywne (usamodzielniające ucznia)(temat z 05.04 i 07.04)(przesłane 31.03.2020)

 4. Metody przekazywania i zdobywania wiadomości + metody wychowania - kompetencje społeczne (temat z dni 10.05, 17.05 i 28.04 i 05.05.2020)(przesłane 07.04.2020)

*Metodologia badań dr Alicja Zielonka

Tematy:

 1. Metodologia badań (temat z dnia – 13.03.2020 gr. niestac.) (gr. stac. - 18.03.2020) (przesłane 13.03.2020)

 2. Metodologia badań (temat z dnia – 28.03.2020 gr.niestac.) (gr. stac. - 25.03.2020) (przesłane 24.03.2020)

 3. Metody badań (temat z dnia 15.04.2020 gr. stac.)(przesłane 15.04.2020)

*Metodyka gimnastyki mgr Iwona Dawidowska-Busma (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Rundak -metodyka nauczania i technika wykonania. (temat z dnia 17.03.2020- gr. stac.). (przesłane 18.03.2020)

 2. Technika wykonania wychwytu z głowy i z karku. (temat z dnia 28.03- gr. niestac.)(przesłane 30.03.2020)

 3. Doskonalenie techniki wykonania przerzutu w przód. (temat z dnia 31.03.2020 -gr.stac.)(przesłane 31.03.2020)

 4. Przerzut w przód - technika wykonania,asekuracja ,trudniejsze formy wykonania.(temat z dnia 04.04.2020 gr.niestac.)(przesłane 06.04.2020)

 5. Ćwiczenia równoważne. Wejścia i zeskoki z równoważni. (przesłane 07.04.2020 gr. stac.)

*Język Angielski mgr Bartłomiej Jędrak (gr. stacjonarna)

Tematy:

 1. Słownictwo w zakresie sportu/ wydarzeń sportowych (temat z dnia 18.03.2020). (przesłane 18.03.2020)

 2. Słownictwo w zakresie zdrowia (temat z dnia 25.03.2020)(przesłane 26.03.2020)

 3. Travelling & Tourism part II (temat z dnia 01.04.2020)(przesłane 02.04.2020)

 4. Bank Sports/ Health (zajęcia z dnia 08.04.2020)(przesłane 10.04.2020)

 5. Zaliczenie 15.04.2020 (informacja przesłana 15.04.2020)

*Język Angielski mgr Anna Hlebowicz (gr. niestacjonarna)

Tematy:

 1. Sport and money. (zajęcia z dnia 15.03.2020) (przesłane 26.03.2020)

 2. Sport and money II (zajęcia z dnia 29.03.2020) (przesłane 26.03.2020)

 3. Why some very successful sports persons became alcoholics?/Do you think everybody is endangered by addiction? Why?/Why not? (przeslane 06.04.2020)

* Sport osób niepełnosprawnych mgr Marcin Brzeski

Tematy:

 1. Początki ruchu paraolimpijskiego, Historia ruchu sportowego Specjal Olimpics. (temat z dnia 12.03.2020) (gr. stac.) (przesłane 18.03.2020).

 2. Klasyfikacja medyczna i funkcjonalna w sporcie os. niepełnosprawnych (temat z dnia 26.03 - gr.stac.) (przesłane 25.03.2020)

 3. Klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych, Klasyfikacja osób niepełnosprawnych - problemy i kierunki rozwoju (grupa niestc.) (temat z dnia 14.03.2020) (przesłane 18.03.2020).

 4. Klasyfikacja zawodników w sporcie osób niepełnosprawnych (gr. stac.)(przesłane 27.04.2020)

 5. Ewolucja w konstrukcji sportowych wózków inwalidzkich (gr.stac)(przesłane 04.05.2020)

* Pedagogika dr Eliza Hałaburda (wykłady)
Tematy:

 1. Pedeutologia – nauka o nauczycielu (wykład z dnia 12.03) (przesłane 20.03.2020)

 2. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela (wykład z dnia 19.03) (przesłane 20.03.2020).

 3. Pedagogika: Wychowanie i metody wychowania (wykład z dnia 02.04.2020 gr. stac.)(przesłane 08.04.2020)

*Teoria WF dr Alina Parusz (wykłady)

Tematy:

 1. Kondycja fizyczna. Rozumienie ludzkiej motoryczności. (przesłane 20.03.2020)

 2. Znamiona nowoczesności i kryteria w procesie fizycznej edukacji (przesłane 20.03.2020).

* Pedagogika dr Eliza Hałaburda (ćwiczenia)
Tematy:

 1. Nauczyciel – misja czy zawód? (ćwiczenia z dnia 12.03 i 14.03) (przesłane 23.03.2020)

 2. Nauczyciel – zawód, misja czy powołanie? (ćwiczenia z dnia 19.03.2020 - gr.stac.)(przesłane 26.03.2020)(temat z dnia 28.03.2020 - gr.niestac.)(przesłane 31.03.2020)

 3. Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji. (temat z dnia 26.03)(przesłane 01.04.2020)

 4. Znaczenie i rola integracji zespołów klasowych (temat z dnia 02.04.2020 gr. stac. i 04.04.2020 gr.niestac.)(przesłane 06.04.2020)

 5. Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy) (temat z dnia 23.04.2020 gr. stac.) (przesłane 27.04.2020)

* Fizjologia dr Urszula Baranowska (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Fizjologia układu oddechowego, Fizjologia układu oddechowego Część 2, Czynność nerek, Równowaga wodnoelektrolitowa i kwasowo-zasadowa. (materiały przesłane bezpośrednio przez prowadzącego).

 2. Hormony (temat zajęć z dni 25.03 i 29.03) (przesłane 24.03.2020).

 3. Hormony cz. 2 (tarczyca, nadnercza, regulacja gospodarki wapniowej)( temat zajęć z dni 01.04 i 05.04.2020)(przesłane 06.04.2020)

 4. Hormony cz. 3  (Hormony szyszynki i hormony płciowe)(temat zajęć z dnia 08.04.2020 gr.stac.)(przesłane 06.04.2020)

*Wykład monograficzny dr K. Walewski

Tematy:

 1. Wycieczki szkolne (temat zajęć z dni 27.03 - gr. stac. i 04.04.2020 - gr.niestac.) (przesłane 25.03.2020).

*Metodyka lekkoatletyki mgr Karolina Antonik

Tematy:

 1. Skok w dal (zajęcia z dnia 22.04.2020 gr. stac.)(przesłane 23.04.2020)
 2. Skok w dal (przesłane 11.05.2020 gr. niestac.)
 3.  Skok wzwyż (przesłane 13.05.2020 gr.stac.)

III Rok

*Antropomotoryka dr Maria Sielska (Wykłady)

Tematy:

 1. Symetria i asymetria. (przesłane 12.03.2020)

 2. Antropomotoryka (Kinezjologia) wybrane zagadnienia. (przesłane 12.03.2020)

*Metodyka Lekkoatletyki mgr Krystyna Danilczyk-Zabawska (zajęcia teoretyczne)

Tematy:

 1. Rzut oszczepem. (gr.stac. temat z dn. 13.03.2020. i gr.niestac. 28.03.2020) (przesłane 13.03.2020 i 26.03.2020)

 2. Rzut dyskiem.(gr.stac. temat z dn. 13.03.2020. i gr. niestac. 28.03.2020)(przesłane 13.03.2020 i 26.03.2020)

 3. Nauka techniki, metodyka, przepisy  rzutu oszczepem. (gr. stac. - temat z dnia 27.03.2020)(przesłane 26.03.2020)

*Gimnastyka sportowa mgr Iwona Dawidowska-Busma (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Przerzut w przód-technika wykonania,asekuracja,trudniejsze formy ćwiczenia (tematy z dni: 12.03.2020 r. i 14.03.2020 r.) (przesłane 18.03.2020)

 2. Przerzut w tył -technika wykonania, ćwiczenia udoskonalające technikę wykonania. (temat przewidziany na dzień 19.03.2020 dla grupy dziennej) (przesłane 18.03.2020)

 3. Rundak -metodyka nauczania i technika wykonania (temat przewidziany na dzień 14.03.2020) (18.03.2020 r.)

 4. Doskonalenie techniki wykonania Rundaka. Metodyka nauczania przerzutu w przód.(temat z dnia 23.03.2020 gr.stac.) (przesłane 24.03.2020)

 5. Przerzut w tył -ćwiczenia doskonalające technikę wykonania. (temat z dnia 28.03 gr.niesatc)(przesłane 30.03.2020)

 6. Skok przez stół. Rodzaje skoku: rozkroczny,kuczny o nogach prostych. Ćwiczenia doskonalające technikę skoku. (temat z dnia 02.04.2020 gr.stac.)(przesłane 02.04.2020)

 7. Skok przez stół. Rodzaje skoku: rozkroczny, kuczny, o nogach prostych. Ćwiczenia doskonalające technikę skoku. (temat z dnia 04.04.2020 gr. niestac.)(przesłane 06.04.2020)

 8. Ćwiczenia na poręczach: wspierania ,zamachy i odmachy, stanie na barkach. Ćwiczenia kształtujące siłę ramion i tułowia na drabinkach. (temat z dnia 23.04.2020)(przesłane 27.04.2020)

*Organizacja i prawo w oświacie dr hab. Jarosław Patejuk

Tematy:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (przesłane 18.03.2020)

*Metodyka gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej mgr Beata Świrydowicz (wykłady)

Tematy:

 1. Postępowanie korekcyjne w wadach klatki piersiowej. (przesłane 18.03.2020
 2. Postępowanie korekcyjne w skoliozach. (przesłane 18.03.2020)
 3. Postępowanie korekcyjne w wadach kończyn dolnych i stóp. (18.03.2020)

*Metodyka WF w edukacji wczesnoszkolnej mgr Beata Świrydowicz

Temat:

 1. Metody stacyjna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kształtującej ogólną sprawność fizyczną. (przesłane 18.03.2020)

 2. Ogólne założenia przy organizowaniu i przeprowadzaniu imprez sportowo-rekreacyjnych. (przesłane 27.03.2020)

* Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne mgr Krzysztof Mietełka (ćwiczenia)

Temat:

 1. Skolioza (przesłane 20.03.2020)

 2. Powiększona Lordoza /plecy wklęsłe/ hiperlordoza/. (przesłane 20.03.2020)

 3. Kolana szpotawe / Płaskostopie (temat z dnia 29.03)(przesłane 30.03.2020)

 4. Choroba Scheuermanna (młodzieńcza kifoza) (przesłane 15.04.2020- gr.stac.)

 5. Wady klatki piersiowej (przesłane 28.04.2020- gr.stac)

 6. Biomechanika i Fizjologia kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo biodrowych  (przesłane 28.04.2020 - gr.stac)

 7. Wady rozwojowe (przesłane 28.04.2020 - gr.stac)

* Antropomotoryka mgr Marek Ołowski (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Kształtowanie się motoryczności człowieka w procesie ontogenezy. (przesłane 23.03.2020)

 2. Zmienność motoryczności człowieka w procesie ontogenezy. (przesłane 23.03.2020)

 3. Kształtowanie wybranych zdolności motorycznych. (przesłane 30.03.2020)

 4. Pomiar sprawności motorycznej człowieka i jej ocena. (przesłane 21.04.2020)

*Metodyka Lekkoatltyki dr K. Walewski (wykłady)

Tematy:

 1. Metody realizacji zadań z LA (temat z dnia 18.03.2020 gr.stac.)(przesłane 25.03.2020)
 2. Dozwolone i niedozwolone środki dopingowe (temat z dnia 01.04.2020 gr. stac. i 27.03.2020 gr.niestac.)(przesłane 25.03.2020)
 3. Atletyka Terenowa. (przesłane 31.03.2020)

 4. Atletyka Terenowa (Tory przeszkód)(przesłane 16.04.2020)

 5. Program nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej (przesłane 23.04.2020)+ Forma zaliczenia przedmiotu.

 6. Cechy motoryczne (przesłane 27.04.2020)

*Piłka ręczna mgr Piotr Mikłosz

Tematy:

 1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną / terminologia (przesłane 27.04.2020)

 

I MGR

*Statystyka Danuta Mokolska (wykłady i ćwiczenia)

Tematy:

 1. Statystyka (+ dokument exel). (przesłane 17.03.2020)

 2. Opis struktury zjawiska (+ dokument pdf, exel, word). (przesłane 17.03.2020)

 3. Analiza zależności zjawisk masowych (+ dokument exel i pdf) (przesłane 17.03.2020)

 4. Badanie dynamiki (+ projekt na zaliczenie ćwiczeń)(przesłane 07.04.2020)

*Masaż sportowy mgr Krzysztof Mietełka

Tematy:

 1. Podstawy masażu. (przesłane 20.03.2020)

 2. Drenaż limfatyczny i kinesiotaping w mastektomii piersi (temat z dnia 28.03)(przesłane 30.03.2020)

*Fizjologia wysiłku mgr Krzysztof Mietełka (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Obwodowe i ośrodkowe przyczyny zmęczenia. (przesłane 20.03.2020)
 2. Układ hormonalny (temat z dnia 28.03)(przesłane 30.03.2020)

*Fizjologia wysiłku dr Urszula Baranowska (wykłady)

Tematy:

 1. Zmęczenie i przetrenowanie organizmu (temat z dnia 05.04.2020)(przesłane 06.04.2020)

*Animator Kultury Fizycznej mgr Marcin Brzeski (wykłady)

Tematy:

 1. Biologiczne podstawy rekreacji ruchowej. Specyfika pracy z grupą w zależności od jej wieku. (przesłane 25.03.2020)
 2. Wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i akcesoria do prowadzenia zajęć. Organizacja i budowa boisk, kąpielisk, siłowni itp. (temat z dnia 14.03.2020)(przesłane 25.03.2020)
 3. Gry i zabawy integracyjne Podstawowe tańce animacyjne. (przesłane 06.04.2020)
 4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych z grupą w różnych warunkach (przesłane 10.04.2020)

*Turystyka Szkolna dr K. Walewski (wykłady)

Tematy:

 1. Kolonie letnie i zimowiska. (przesłane 31.03.2020)
 2. Wypadki w turystyce.  (przesłane 31.03.2020)
 3. Ćwiczenia z zakresu turystyki (przesłane 07.04.2020)

 4. Motywacje uprawiania turystyki. Funkcje i dysfunkcje turystyki.(przesłane 23.04.2020)

 5.  

  Walory turystyczne obszaru ZPP (przesłane 23.04.2020)

*Socjologia kultury fizycznej dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (wykłady)

Tematy:

 1. „Sportowa wojna światowa" (przesłane 02.04.2020)
 2. Upolitycznienie sportu jako następstwo konfrontacji politycznej państw. (przesłane 02.04.2020)
 3. Socjologia sportu. Polityka. cz1 (przesłane 02.04.2020)
 4. Socjologia sportu. Polityka. cz2 (przesłane 02.04.2020)
 5. Sport a polityka. (przesłane 02.04.2020)

*Nordic walking mgr Urszula Głowaca (zajęcia teoretyczne)

Tematy:

 1. Nordic walking (przesłane 17.04.2020)

*Wykład monograficzny dr Robert Parewicz

Tematy:

 1. Pomiary działalności sportowej (przesłane 09.03.2020)

II MGR

*Zagospodarowanie sportowe i rekreacyjne dr Żukowski (Wykłady) (przesłane 12.03.2020)

Tematy:

 1. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne.

 2. Przykładowy biznesplan.

 3. Omówienie terenów na jakich powinny być tworzone ścieżki zdrowia i sposoby transportu do nich z miejsc zamieszkania, nauczania i pracy. Wskazanie takich terenów w okolicach WSWFiT i miejscach zamieszkanie studentów.

*Ondnowa biologiczna prof. Józef Dalbowicz (wykłady)

Tematy:

 1. Adaptacyjne rezerwy organizmu. Metody treningu. (przesłane 12.03.2020)

 2. Pojęcie „homeostazy”. (przesłane 12.03.2020)

 3. Stres I choroby ukladu hormonalnego. (przesłane 12.03.2020)

 4. Wpływ faz księżyca na zdrowie człowieka. (przesłane 12.03.2020) 

 5. Zdrowie. (przesłane 12.03.2020)

 6. Ból jako zjawisko towarzyszące zmęczeniu. (przesłane 30.03.2020)

 7. Zmęczenie. (przesłane 30.03.2020)

 8. Przewlekłe przepracowanie. (przesłane 30.03.2020)

*Ondnowa biologiczna mgr Mariusz Bujalski​

Tematy:

 1. Odnowa biologiczna wprowadzenie. (przesłane 12.05.2020)
 2. Ciepłolecznictwo. (przesłane 12.05.2020)
 3. Kinesiology taping. (przesłane 12.05.2020)
 4. Stretching trener. (przesłane 12.05.2020)
 5. Kriokomora. (przesłane 12.05.2020)
 6. Anatomy trains. (przesłane 12.05.2020)

*Piłka nożna mgr Marek Szerszenowicz

Tematy:

 1. Technika gry w piłce nożnej. Definicje, struktura, podział i elementy. (przesłane 19.03.2020)

 2. METODYKA NAUCZANIA PROWADZEŃ PIŁKI, Definicje, opis wykonania, systematyka (przesłane 24.03.2020)

 3. PRZYJĘCIA PIŁKI (przesłane 24.03.2020).

 4. Metodyka nauczania uderzeń (przesłane 03.04.2020)

*Lekkoatletyka mgr Krystyna Danilczyk-Zabawska (ćwiczenia)

Tematy:

 1. Pchnięcia kulą metodyka, technika, przepisy, rekordy. (temat z dni 14.03. i 28.03.2020)(przesłane 26.03.2020)

*Pedagogika Kultury Fizycznej dr Alina Parusz (wykłady)

Tematy:

 1. Olimpizm i Fair Play w nowoczesnym procesie edukacji. (przesłane 26.03.2020)

*Organizacja i zarządzanie w kulturze fizycznej dr Agnieszka Malowska (wykłady)

Tematy:

 1. Historia ZZL/metody zarządzania (temat z dni 9.05 i 30.05.2020)(przesłane 30.03.2020)

SPECJALIZACJE:

 1. KULTURYSTYKA

 • Metody treningu i podstawy żywienia w sportach siłowych (przesłane 16.03.2020)

 • Obciążenia treningowe w podnoszeniu ciężarów i ich wpływ na wyniki testów specjalistycznych i laboratoryjnych.(przesłane 23.03.2020)

 • Podnoszenie Ciężarów Program Szkolenia Dzieci i Młodzieży (przesłane 16.04.2020)

 1. PIŁKA NOZNA

 • System gry 1 – 4 – 2 – 3 – 1. (przesłane 20.03.2020)

 • Teoria treningu w piłce nożnej, podstawowe pojęcia (przesłane 24.03.2020)

 • Koordynacyjne zdolności motoryczne (przesłane 03.04.2020)

 • Kształtowanie wytrzymałości tlenowej (przesłane 03.04.2020)

       3. PIŁKA SIATKOWA

 • Sygnalizacja sędziowska w siatkówce (temat z dnia 13.03.2020)(przesłane 25.03.2020)
 • Systematyka elementów techniki piłki siatkowej. (temat z dni 27.03 oraz 3.04. 2020 r.)(przesłane 26.03.2020) 

       4. LEKKOATLETYKA

 • Organizacja zawodów (temat z dnia 27.03.2020)(przesłane 26.03.2020)
 • Rola Lekkoatletyki w rrozwoju ucznia – gry i zabawy lekkoatletyczne (przesłane 03.04.2020)
 • Rzut oszczepem (zajęcia z dnia 8.05.2020) (przesłane 11.05.2020)

       5. KOSZYKÓWKA

 • Zasłony pick'n'roll (przesłane 26.03.2020)
 • Rodzaje obrony strefowej w koszykówce (przesłane 26.03.2020)
 • Szybki atak (przesłane 11.05.2020)
 • Metodyka rzutu (przesłane 13.05.2020)