Menu

Masaż w sporcie

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w pracy nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i fizjoterapeutów w procesie profesjonalnego przygotowania sportowców do treningów i startów w zawodach sportowych, oraz optymalizacji odnowy mięśniowej.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry, program studiów obejmuje 280 godz.; integralną częścią programu studiów jest 30-to godzinna praktyka.

Odpłatność:

3800 zł + 200 zł wpisowego.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217).

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zabiegów masażu w klubach i organizacjach sportowych

Bloki tematyczne:

Anatomia – 20 godz.
Dietetyka – 20 godz.
Fizjoterapia w sporcie – 30 godz.
Kinesiotaping w sporcie – 15 godz.
Teoretyczne podstawy masażu – 15 godz.
Zagadnienia kliniczne – 20 godz.
Masaż klasyczny – 15 godz. Ćw
Masaż relaksacyjny – 15 godz. Ćw
Masaż sportowy – 50 godz. Ćw
Masaż tkanek głębokich – 15 godz. Ćw
Masaż tensegracyjny – 15 godz.
Praktyki – 30 godz.
Seminarium dyplomowe – 20 godz.
 

REKRUTACJA

 

Efekty kształcenia:

Do pobrania