Polski English
Menu

O bibliotece

Biblioteka wswfit.com.pl mieści się w gmachu WSWFiT przy ul. Mickiewicza 108. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2003/2004 uczelnianej bibliotece nadano imię redaktora Leszka Tarasiewicza, wspaniałego człowieka, nestora dziennikarstwa sportowego w i wielkiego przyjaciela sportu, zmarłego przed kilkoma laty. Zbiory biblioteczne wswfit.com.pl liczą łącznie ponad 9500 woluminów z zakresu kultury fizycznej, kultury zdrowotnej, turystyki i rekreacji oraz około 300 czasopism fachowych. Jest to w chwili obecnej najlepiej wyposażona w podręczniki i skrypty z zakresu kultury fizycznej biblioteka na terenie województwa podlaskiego. Studenci spoza Uczelni mogą korzystać z jej zbiorów na miejscu po okazaniu dokumentu tożsamości. Biblioteka prowadzi wymianę międzybiblioteczną publikacji wydawanych przez Dział Wydawnictw i Publikacji wswfit.com.pl w z wybranymi bibliotekami szkół wyższych. Dlatego też zasoby biblioteki zawierają książki wydawane między innymi przez Akademie Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz inne Uczelnie posiadające kierunek wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Zbiory biblioteki służą realizacji programów nauczania poszczególnych przedmiotów i są systematycznie uzupełniane nowościami wydawniczymi. Uczelnia współpracuje w tym zakresie z księgarnią wrocławską specjalizującą się w wydawnictwach z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Czytelnia wswfit.com.pl wyposażona jest w 16 stanowisk czytelniczych. Jest ona skomputeryzowana tak, że w lokalnej sieci komputerowej pracuje 5 stanowisk z dostępem do Internetu, przeznaczonych do przeszukiwania bazy pozycji książkowych jaką dysponuje biblioteka. Zamieszczamy krótką instrukcję obsługi programu do znajdywania szukanych pozycji. Na wyposażeniu biblioteki i czytelni znajduje się program Koha umożliwiający katalogowanie, tworzenie oraz modyfikację opisów katalogowanych książek i zbiorów specjalnych. W czytelni znajduje się zestaw najbardziej potrzebnych pozycji dla studentów do korzystania na miejscu. Studenci mają możliwość korzystania z ksero oraz mogą nabywać pozycje wydawnicze uzupełniając swoją biblioteczkę.