Menu

O czasopiśmie

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku prezentują dorobek naukowy z zakresu sportu, kultury fizycznej, wychowania fizycznego, teorii treningu sportowego, turystyki, motoryczności człowieka, biologii, antropologii i in. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku są wydawnictwem periodycznym, które zawiera wybrane prace naukowe stanowiące dorobek indywidualny pracowników nauki.

Od 2015 roku Czasopismo posiada 6 punktów na Liście czasopism punktowanych MNiSW.

ISSN 2081-1063

powrót ...