Menu

Odnowa biologiczna w sporcie

Celem studiów jest zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności przy prewencji urazów sportowych  oraz wykonywania i nadzorowania procesu fizjoterapeutycznego pacjentów do momentu powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje związane  z odnową biologiczną w sporcie.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry, program studiów obejmuje 280 godz.; integralną częścią programu studiów jest 30-to godzinna praktyka.

Odpłatność:

3800 zł + 200 zł wpisowego.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217).

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bloki tematyczne:

Anatomia 15h
Biomechanika 15h
Fizjologia 15h
Fizjoterapia w sporcie 20 h
Kinesiotaping w sporcie 10h
Teoretyczne podstawy masażu 10h
Terapia manualna 30h
Masaż sportowy 30h
Odnowa biologiczna 30h
Ortopedia i traumatologia w sporcie 15h
PNF w sporcie 10h
Tensegracja tkanek 10h
Trening medyczny 20h
Praktyki 30h
Seminarium 20h
 

REKRUTACJA

 

Efekty kształcenia:

Do pobrania