Polski English
Menu

Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych

Projekt o nazwie OGÓLNOPOLSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR SPORTOWYCH powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego, zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 r.

Poprzez organizację różnorodnych form kształcenia wsparciem zostanie objętych ponad 5 tysięcy osób. Mogą one bezpłatnie uczestniczyć w kursach instruktorskich I stopnia, kursach trenerskich II stopnia oraz studiach podyplomowych. Aby umożliwić dokształcanie się jak najszerszej grupie odbiorców, projekt realizowany jest w pięciu miastach - Płocku, Krakowie, Wrocławiu, Wałczu i .


Liderem projektu jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Partnerami przedsięwzięcia są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe Płockie oraz wswfit.com.pl. W ramach projektu realizowane są:

  • studia podyplomowe Menedżer sportu
  • kursy instruktorskie
  • kursy trenera klasy drugiej

Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim. Zajęcia prowadzone są w 5 Regionalnych Ośrodkach Szkoleniowych - w Płocku, , Krakowie,  Wałczu i Wrocławiu.

Zajęcia odbywają się w 25 osobowych grupach, wszystkie szkolenia trwają rok akademicki i obejmują 256 godzin zajęć realizowanych w formie weekendowych zjazdów średnio dwa razy w miesiącu. Co roku w każdym z pięciu ośrodków realizowane są szkolenia dla 4 grup instruktorskich, 2 grup trenerskich klasy drugiej oraz 1 grupy menedżerskiej. Planowane są zajęcia w zakresie różnych dyscyplin sportowych w zależności od zainteresowania potencjalnych słuchaczy. Wiodącymi są piłka nożna, siatkowa, ręczna i koszykówka, ale realizowane są także dyscypliny mniej popularne tj. np. unihokej, taniec sportowy, kręglarstwo klasyczne i wiele innych.

BIURO PROJEKTU
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 6
tel. (24) 366 42 44, fax (24) 366 42 45
[email protected]
sport.wlodkowic.pl

BIAŁYSTOK

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy w
15-889 Białystok, ul. Brukowa 28 lokal 8
tel./fax 85 742 55 00
e-mail: [email protected]

godziny pracy Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego:
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 10.00-16.00
środa: 10.00-16.00
czwartek: 10.00-16.00
piątek: nieczynne
sobota i niedziela: 8.30-15.30 w siedzibie wswfit.com.pl

Specjalistyczny kurs instruktora dyscypliny sportu

Kurs ten ma na celu wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności kształtowania sprawności fizycznej i wiedzę z zakresu technik dyscyplin sportowych, przygotowanych do prowadzenia zajęć praktycznych w kluczowych dla sportu dyscyplinach, w szczególności: piłce nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówce itp.


Specjalistyczny kurs trenera klasy drugiej

Ma on na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w oparciu o In owacyjne narzędzia trenerskie, w szczególności w następujących dyscyplinach: piłce nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówce itp.

Studia podyplomowe Menedżer sportu

Mają na celu zdobycie kwalifikacji niezbędnych do sprawnego i twórczego zarządzania organizacjami i obiektami sportowymi, kierowania zespołami ludzkimi i organizacji przedsięwzięć. Studia mają na celu także rozwój kadr sportowych dla potrzeb programu rządowego Orlik 2012. Zakłada on powstanie 2000 boisk w gminach na obszarze Polski do 2011 r. Ważne jest, że każda gmina, która uczestniczy w programie zobowiązana jest do zapewnienia wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i instruktorskiej, w ramach nowo wybudowanej infrastruktury.