Menu

Opiekun roku

w roku akademickim 2017/2018

studia I-go stopnia

  • rok I WF - dr Krzysztof Sobolewski prof. WSWFiT
  • rok II WF - dr Robert Dargiewicz 
  • rok III WF - dr Hanka Delbani

studia II-go stopnia

  • rok I MGR - dr Anna Kienig
  • rok II MGR - mgr Iwona Dawidowska-Busma