Menu

Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe w wysokości określonej dla poczególnych kierunków oraz opłata wpisowa w wysokości 200 zł powinna być uiszczona na rachunek bankowy Uczelni. 

ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325