Menu

Opłaty za studia

Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki są PŁATNE.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

Czesne i inne opłaty należy wpłacać w Kwesturze lub na konto Uczelni

NUMER KONTA:

ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325

Wysokość opłat za studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku rozkłada się następująco:

 • na kierunku wychowanie fizyczne (studia I-go stopnia) - 2150,00 zł za semestr,
 • na kierunku wychowanie fizyczne (studia II-go stopnia) - 2150,00 zł za semestr.

W przypadku jednorazowej wpłaty semestralnej czesne ulega zmniejszeniu odpowiednio:

 1. kierunek WF studia I-go stopnia z 2150,00 zł na 2050,00 zł

* za semestr I - płatne do 10 września 2019 r.

* za semestr II - płatne do 10 lutego 2020 r.

 1. kierunek WF studia II-go stopnia z 2150,00 zł na 2050,00 zł

* za semestr I - płatne do 10 września 2019 r.

* za semestr II - płatne do 10 lutego 2020 r.

W przypadku braku wpłaty w terminie będą naliczane odsetki.

  Studia I-go stopnia kierunek WF rok I

                 Studia stacjonarne/niestacjonarne     

      2 x 2150,00 zł = 4300,00 zł                        

 Wpisowe w kwocie 500,00 zł płatne w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji

      Terminy płatności     Wysokość raty

20.09.2019 r.

430,00 zł
10.10.2019 r. 430,00 zł

10.11.2019 r.

430,00 zł

10.12.2019 r. 430,00 zł
10.01.2020 r. 430,00 zł
10.02.2020 r. 430,00 zł
10.03.2020 r. 430,00 zł
10.04.2020 r. 430,00 zł
10.05.2020 r. 430,00 zł
04.06.2020 r.    430,00 zł

 

Harmonogram płatności studia I-go stopnia - dotyczy studentów zrekrutowanych dn. 18 września 2019 r.

W przypadku jednorazowej wpłaty semestralnej czesne ulega zmniejszeniu

z 2150,00 zł na 2050,00 zł

* za semestr I płatne do 30 września 2019 r.

* za semestr II płatne do 10 lutego 2020 r.

  Studia I-go stopnia kierunek WF rok I

                 Studia stacjonarne/niestacjonarne     

      2 x 2150,00 zł = 4300,00 zł                        

Wpisowe w kwocie 500,00 zł płatne w terminie do 24.09.2019 r.

      Terminy płatności     Wysokość raty

24.09.2019 r. 

430,00 zł
10.10.2019 r. 430,00 zł

10.11.2019 r.

430,00 zł

10.12.2019 r. 430,00 zł
10.01.2020 r.  430,00 zł
10.02.2020 r. 430,00 zł
10.03.2020 r. 430,00 zł
10.04.2020 r. 430,00 zł
10.05.2020 r. 430,00 zł
04.06.2020 r.    430,00 zł

 

  Studia I-go stopnia kierunek WF rok II i rok III

           Studia stacjonarne/niestacjonarne          

                  2 x 2150,00 zł = 4300,00 zł             
      Terminy płatności     Wysokość raty

20.09.2019 r.

430,00 zł
10.10.2019 r. 430,00 zł
10.11.2019 r. 430,00 zł
10.12.2019 r. 430,00 zł
10.01.2020 r. 430,00 zł
10.02.2020 r

430,00 zł

10.03.2020 r. 430,00 zł
10.04.2020 r. 430,00 zł
10.05.2020 r. 430,00 zł
04.06.2020 r. 430,00 zł

 

   Studia II-go stopnia kierunek WF rok I          

Studia niestacjonarne

 2 x 2150,00 zł = 4300,00 zł
Wpisowe w kwocie 500,00 zł płatne w terminie do 25.09.2019 r.                                                                                                    (z wpisowego są zwolnieni absolwenci studiów I-go stopnia WSWFiT)
Terminy płatności Wysokość raty

25.09.2019 r.

430,00 zł
10.10.2019 r. 430,00 zł
10.11.2019 r. 430,00 zł
10.12.2019 r. 430,00 zł
10.01.2020 r. 430,00 zł
10.02.2020 r. 430,00 zł
10.03.2020 r. 430,00 zł
10.04.2020 r. 430,00 zł
10.05.2020 r. 430,00 zł
04.06.2020 r. 430,00 zł

 Uwaga! Studenci, którzy wyrównują różnice programowe płacą za ich realizację w semestrze pierwszym 

 

                          Studia II-go stopnia kierunek WF rok II                                        

Studia niestacjonarne    

 2 x 2150,00 zł = 4300,00 zł   
Terminy płatności Wysokość raty
20.09.2019 r. 430,00 zł
10.10.2019 r. 430,00 zł
10.11.2019 r. 430,00 zł
10.12.2019 r. 430,00 zł
10.01.2020 r. 430,00 zł
10.02.2020 r. 430,00 zł
10.03.2020 r. 430,00 zł
10.04.2020 r. 430,00 zł
10.05.2020 r. 430,00 zł
04.06.2020 r. 430,00 zł

Uwaga! Studenci, którzy wyrównują różnice programowe płacą za ich realizację w semestrze trzecim.  

 

UWAGA!

Osoby, które nie dokonają wpłaty czesnego w w/w terminach zostaną skreślone

z listy studentów. Ewentualny ponowny wpis na listę studentów wynosi 200,00 zł.

Dodatkowe opłaty i ich wysokość:

 • opłata rekrutacyjna na studia I-go i II-go stopnia – 80,00 zł;
 • opłata wpisowego – 500,00 zł;
 • opłata za przełożenie terminu obrony pracy dyplomowej, magisterskiej do 30 grudnia – 300,00 zł;
 • opłata reaktywacyjna wynosi 200,00 zł;
 • opłata jednorazowa za elektroniczną legitymację studencką – 17,00 zł;
 • opłata za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej – 25,00 zł;
 • opłata za powtórzenie przedmiotu (warunek) – od 50 do 400,00 zł;
 • opłata za dodatkową specjalizację instruktorską – 500,00 zł;
 • opłata za specjalizację trenera II klasy - 800,00 zł;
 • opłata za legitymację instruktorską / dyplom trenera II klasy – 50,00 zł;
 • opłata za egzamin dyplomowy i magisterski wynosi 250 zł - dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 stycznia 2012 roku;
 • opłata administracyjna za urlop dziekański, przysługujący studentom po I roku studiów - 500 zł;
 • opłaty za wyrównania programowe: minimalna 150 zł - maksymalna 2000 zł (zależy od ilości przedmiotów)
 • opłata za egzamin na instruktora lub trenera - 150 zł;
 • opłata za wydanie duplikatu indeksu wynosi 6 zł (słownie: sześć złotych);
 • opłata za wydanie duplikatu karty egzaminacyjnej - 10 zł;
 • opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;
 • opłata za wydanie  odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł;
 • opłata za wydanie zaświadczenia na druku firmowym - 8,00 zł
 • opłata za wydanie zaświadczenia innego formatu - 5,00 zł;
 • inne, nie uwzględnione wyżej opłaty administracyjne.

Powyższe opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy WSWFiT przed przystąpieniem do zaliczenia, egzaminu bądź wydania właściwego dokumentu. 

 

Do pobrania