Polski English
Menu

Opłaty za studia

Studia w wswfit.com.pl są PŁATNE.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w wswfit.com.plcznego i Turystyki w należy uiścić OPŁATĘ WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

Czesne i inne opłaty należy wpłacać w Kwesturze lub na konto Uczelni

od 1 października 2022 obowiązuje nowy numer konta bankowego: 

w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko, rok studiów oraz informację dotyczącą wpłaty 

 

Dodatkowe opłaty i ich wysokość:

 • opłata rekrutacyjna na studia I-go i II-go stopnia – 85,00 zł;
 • opłata wpisowego – 500,00 zł;
 • opłata za przełożenie terminu obrony pracy dyplomowej, magisterskiej do 30 grudnia – 300,00 zł;
 • opłata reaktywacyjna wynosi 200,00 zł;
 • opłata jednorazowa za elektroniczną legitymację studencką – 17,00 zł;
 • opłata za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej – 25,00 zł;
 • opłata za powtórzenie przedmiotu (warunek) – od 50 do 400,00 zł;
 • opłata za dodatkową specjalizację instruktorską – 500,00 zł;
 • opłata za specjalizację trenera II klasy - 800,00 zł;
 • opłata za legitymację instruktorską / dyplom trenera II klasy – 50,00 zł;
 • opłata administracyjna za urlop dziekański, przysługujący studentom po I roku studiów - 500 zł;
 • opłata za egzamin na instruktora lub trenera - 150 zł;
 • opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;
 • opłata za wydanie  odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł;
 • opłata za wydanie zaświadczenia na druku firmowym - 8,00 zł
 • opłata za wydanie zaświadczenia innego formatu - 5,00 zł;
 • inne, nie uwzględnione wyżej opłaty administracyjne.