Polski English
Menu

Opłaty za studia

Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki są PŁATNE.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

Czesne i inne opłaty należy wpłacać w Kwesturze lub na konto Uczelni

NUMER KONTA:

ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325

Wysokość opłat za studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku:

 • opłata roczna wychowanie fizyczne (studia I-go stopnia) - 4500,00 zł
 • opłata roczna wychowanie fizyczne (studia II-go stopnia) - 4500,00 zł 

W przypadku jednorazowej wpłaty semestralnej czesne ulega zmniejszeniu odpowiednio:

Kierunek WF studia I-go stopnia: 

 • za semestr I z 2000,00 zł na 1900,00 zł

-Studenci zrekrutowani dn. 1 września 2021 r. oraz studenci II-go i III-go roku płatne do 

5 października 2021 r.

-Studenci zrekrutowani dn. 30 września 2021 r. płatne do 10 października 2021 r.

 

 • za semestr II z 2500,00 zł na 2400,00 zł - płatne do  5 lutego 2022 r.

!!! W przypadku braku wpłaty w terminie będą naliczane odsetki.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku jednorazowej wpłaty semestralnej czesne ulega zmniejszeniu odpowiednio:

Kierunek WF studia II-go stopnia:

 • za semestr I z 2000,00 zł na 1900,00 zł

Studenci zrekrutowani dn. 29 września 2021 r. płatne do 10 października 2021 r.

Studenci II-go roku płatne do 5 października 2021 r.

 

 • za semestr II z 2500,00 zł na 2400,00 zł płatne do  5 lutego 2022 r.

!!! W przypadku braku wpłaty w terminie będą naliczane odsetki.

 

  Studia I-go stopnia kierunek WF rok I

Harmonogram płatności studia I-go stopnia - dotyczy studentów zrekrutowanych dn. 1 września 2021 r.

                 Studia stacjonarne/niestacjonarne

     4500,00 zł 

 Wpisowe w kwocie 500,00 zł płatne w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji

      Terminy płatności Wysokość raty

05.10.2021 r.

500,00 zł
05.11.2021 r. 500,00 zł

05.12.2021 r.

500,00 zł

05.01.2022 r. 500,00 zł
05.02.2022 r. 500,00 zł
05.03.2022 r. 500,00 zł
05.04.2022 r. 500,00 zł
05.05.2022 r. 500,00 zł
05.06.2022 r. 500,00 zł
   

 

  Studia I-go stopnia kierunek WF rok I

Harmonogram płatności studia I-go stopnia - dotyczy studentów zrekrutowanych dn. 30 września 2021 r.

                 Studia stacjonarne/niestacjonarne

      4500,00 zł

Wpisowe w kwocie 500,00 zł płatne w terminie do 07.10.2021 r.

      Terminy płatności     Wysokość raty

10.10.2021 r.

500,00 zł
05.11.2021 r. 500,00 zł

05.12.2021 r.

500,00 zł

05.01.2022 r. 500,00 zł
05.02.2022 r. 500,00 zł
05.03.2022 r. 500,00 zł
05.04.2022 r. 500,00 zł
05.05.2022 r. 500,00 zł
05.06.2022 r. 500,00 zł
   

 

  Studia I-go stopnia kierunek WF rok II i rok III           

           Studia stacjonarne/niestacjonarne          

                4500,00 zł
      Terminy płatności     Wysokość raty

05.10.2021 r.

500,00 zł
05.11.2021 r. 500,00 zł
05.12.2021 r. 500,00 zł
05.01.2022 r. 500,00 zł
05.02.2022 r. 500,00 zł
05.03.2022 r

500,00 zł

05.04.2022 r. 500,00 zł
05.05.2022 r. 500,00 zł
05.06.2022 r. 500,00 zł
   

 

   Studia II-go stopnia kierunek WF rok I

Studia niestacjonarne

 4500,00 zł
Wpisowe w kwocie 500,00 zł płatne w terminie do 05.10.2021 r.                                                                                                    (z wpisowego są zwolnieni absolwenci studiów I-go stopnia WSWFiT)
Terminy płatności Wysokość raty

10.10.2021 r.

500,00 zł
05.11.2021 r. 500,00 zł
05.12.2021 r. 500,00 zł
05.01.2022 r. 500,00 zł
05.02.2022 r. 500,00 zł
05.03.2022 r. 500,00 zł
05.04.2022 r. 500,00 zł
05.05.2022 r. 500,00 zł
05.06.2022 r. 500,00 zł
   

 

                          Studia II-go stopnia kierunek WF rok II                                        

Studia niestacjonarne    

4500,00 zł   
Terminy płatności Wysokość raty
05.10.2021 r. 500,00 zł
05.11.2021 r. 500,00 zł
05.12.2021 r. 500,00 zł
05.01.2022 r. 500,00 zł
05.02.2022 r. 500,00 zł
05.03.2022 r. 500,00 zł
05.04.2022 r. 500,00 zł
05.05.2022 r. 500,00 zł
05.06.2022 r. 500,00 zł
   

 

Dodatkowe opłaty i ich wysokość:

 • opłata rekrutacyjna na studia I-go i II-go stopnia – 85,00 zł;
 • opłata wpisowego – 500,00 zł;
 • opłata za przełożenie terminu obrony pracy dyplomowej, magisterskiej do 30 grudnia – 300,00 zł;
 • opłata reaktywacyjna wynosi 200,00 zł;
 • opłata jednorazowa za elektroniczną legitymację studencką – 17,00 zł;
 • opłata za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej – 25,00 zł;
 • opłata za powtórzenie przedmiotu (warunek) – od 50 do 400,00 zł;
 • opłata za dodatkową specjalizację instruktorską – 500,00 zł;
 • opłata za specjalizację trenera II klasy - 800,00 zł;
 • opłata za legitymację instruktorską / dyplom trenera II klasy – 50,00 zł;
 • opłata administracyjna za urlop dziekański, przysługujący studentom po I roku studiów - 500 zł;
 • opłata za egzamin na instruktora lub trenera - 150 zł;
 • opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;
 • opłata za wydanie  odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł;
 • opłata za wydanie zaświadczenia na druku firmowym - 8,00 zł
 • opłata za wydanie zaświadczenia innego formatu - 5,00 zł;
 • inne, nie uwzględnione wyżej opłaty administracyjne.

Powyższe opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy WSWFiT przed przystąpieniem do zaliczenia, egzaminu bądź wydania właściwego dokumentu. 

 

Do pobrania