Menu

Praktyki

Studia I-go stopnia

ROK II semestr III - Praktyka Hospitacyjno - Asystencka w Szkole Podstawowej (styczeń)

ROK II semestr IV - Praktyka Pedagogiczna w Szkole Podstawowej (wrzesień)

ROK III semestr V - Praktyka Hospitacyjna w Przedszkolu (luty)

ROK III semestr VI - Praktyka Pedagogiczna Drugiego Przedmiotu w Szkole Podstawowej (czerwiec)

 

Studia II-go stopnia

ROK I semestr I - Praktyka Pedagogiczna w Gimnazjum (listopad- grudzień)

ROK II semestr IV - Praktyka Pedagogiczna w Szkole Ponadgimnazjalnej (kwiecień- maj)

 

Szczegółowy HARMONOGRAM praktyk ujęty jest w organizacji roku na każdy kolejny rok akademicki

 

Opiekun Praktyk - mgr Iwona Dawidowska- Busma

 

Wykaz szkół z którymi współpracuje uczelnia:

 • Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćko w Księżynie
 • Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ludwika Łazarza Zamenhofa w Białymstoku

W przypadku indywidualnego wyboru szkoły prosimy o kontakt z dziekanatem. 

 

 

Regulamin i programy praktyk

 

Instrukcja wypełniania Dziennika Praktyki Pedagogicznej:

 • Dziennik powinien być uzupełniony odręcznie, wpisuje się tylko daty, godziny i tematy prowadzonych lekcji.
 • Na ostatniej stronie Dziennika opiekun praktyki z ramienia szkoły (nauczyciel wf) przedstawia opinię o przebiegu praktyki i wystawia całościową ocenę.
 • Do Dziennika proszę dołączyć wydrukowane szczegółowe konspekty przeprowadzonych lekcji.
 • Każdy konspekt powinien być zatwierdzony i podpisany przez nauczyciela-opiekuna praktyki na terenie szkoły.
 • W razie potrzeby można dodrukować karty tygodniowe.

Dziennik Praktyki Hospitacyjnej w SP (pobierz)

Dziennik Praktyki Pedagogicznej w SP (pobierz)

Dziennik Praktyki Hospitacyjnej w Przedszkolu (pobierz)

Dziennik Praktyki Pedagogicznej w Szkole Ponadgimnazjalnej (pobierz)

Dziennik Praktyki Hospitacyjnej z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w SP (pobierz)

KONSPEKT - SCENARIUSZ LEKCJI (pobierz) 

 

 

 

Do pobrania