Menu

Procedura przyjęcia na studia

  1. Dodatkowa rekrutacja  na rok akademicki 2017/2018 trwa do 15 września 2017 r.

  2. Ogłoszenie wyników z rekrutacji nastąpi 18 września 2017 r.

  3. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na studia jest miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów
  4. Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

  5. Składanie dokumentów odbywa się:

    • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Dziekanacie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,

    • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.