Polski English
Menu

Procedura przyjęcia na studia

  1. Dodatkowa rekrutacja  na rok akademicki 2017/2018 trwa do 15 września 2017 r.

  2. Ogłoszenie wyników z rekrutacji nastąpi 18 września 2017 r.

  3. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na studia jest miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów
  4. Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

  5. Składanie dokumentów odbywa się:

    • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Dziekanacie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,

    • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

  6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość opłat oraz terminy można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.