Polski English
Menu

Procedura przyjęcia na studia

 1. Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do 22 września 2017 r.

 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 25 września 2017 r.
 3. Podstawowym kryterium postępowania rekrutacyjnego jest kolejność złożenia wymaganej dokumentacji.

 4. Kandydaci, którzy ukończyli studia I-go stopnia na innych kierunkach studiów niż wychowanie fizyczne, zobowiązani są do uzupełnienia 60% godzin minimów programowych, obowiązujących na kierunku wychowanie fizyczne.
 5. Kandydat, który uzyskał negatywne orzeczenie Komisji Lekarskiej zostaje wyeliminowany z postępowania rekrutacyjnego.

 6. Składanie dokumentów odbywa się:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Dziekanacie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,

  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

 7. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość i terminy opłat można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.