Polski English
Menu

Program Kariera Dwutorowa Student- Sportowiec

wswfit.com.pl

zaprasza sportowców na studia licencjackie oraz magisterskie w ramach programu kariery dwutorowej STUDENT-SPORTOWIEC.

Celem programu jest umożliwienie sportowcom harmonijnego łączenia nauki z rozwojem kariery sportowej. Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom sportowców poprzez elastyczne podejście do studiów, umożliwiające płynne zarządzanie karierą sportową. Program pozwala łączyć obie działalności bez uszczerbku dla celów dla każdej z nich. Program będzie realizowany zgodnie z założeniami Konkluzji Rady UE i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie kariery dwutorowej sportowców Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 168/10 z dnia 14.06.2013.

Program skierowany jest do:

 • zawodników kadry narodowej,
 • studentów posiadających klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową,
 • zawodników klubów ligowych (minimum II liga).

 

Serdecznie zapraszamy na studia młodzież, której zależy zarówno na osiągnięciach w sporcie jak i w nauce!

 

Zasady rekrutacji do Programu Kariera Dwutorowa Student - Sportowiec w wswfit.com.pl w roku akademickim 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do Programu

01.10.2022 – ogłoszenie o rekrutacji,
21.10.2022 – zakończenie składania wniosków,
28.10.2022 – ogłoszenie wyników,
28.10.2022 – decyzja o przyjęciu do Programu,

po 28.10.2022 – ustalenie warunków indywidualnej organizacji studiów studenta-sportowca

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji – rekrutacja krok po kroku:

 1. Wniosek o przyjęcie do Programu  - załącznik 1,
 2. Potwierdzeniem o przynależności do klubu sportowego (wypełnij, uzyskaj podpisy    w klubie)  - załącznik 2,
 3. Oświadczenia (wypełnij, uzyskaj podpisy w klubie) – załącznik 3,
 4. Uzyskaj zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez polski związek sportowy, jeżeli związek takowe wydaje,
 5. Harmonogram pracy sportowej w danym roku akademickim  – załącznik 4,
 6. Wyrób legitymację AZS,
 7. Wypełnione i podpisane dokumenty złóż do  Rektoratu WSWFiT,
 8. Poczekaj na ogłoszenie wyników. Lista  studentów zakwalifikowanych do Programu  będzie udostępniona na tej stronie, dodatkowo zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

Więcej informacji można uzyskać osobiście telefonicznie pod numerem 85 613 155 91             lub w Rektoracie wswfit.com.pl przy ul. Mickiewicza 108.

 

REKRUTACJA

 

 

Do pobrania