Polski English
Menu

Promotorzy Prac Licencjackich i Magisterskich

1. dr Danuta Mokolska (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace oparte na badaniach: ankietowych, analizach statystycznych, testach sprawnościowych, porównujące wyniki w grupach bądź na przestrzeni lat,

- Prace przeglądowe o tematyce piłki nożnej,

- Prace z zakresu ekonomii, finansów i marketingu w sporcie.

2. dr Alina Parusz (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace przeglądowe dotyczące historii sportu i kultury fizycznej.

3. dr Aleksandra Gołucka

-Prace z biomechaniki (prace zawierające pomiary),

4. dr Krzysztof Walewski (ogólny zarys tematyki pdf)

- Turystyka,

-O metodach nauczania Wychowania Fizycznego,

- Prace z zakresu lekkoatletyki.

5. dr Albert Żukowski (ogólny zarys tematyki pdf)

- Turystyka,

- Czas wolny a aktywność fizyczna,

-Gry i zabawy ruchowe.

6. dr Jerzy Pływak

Prace z zakresu teorii i metodyki sportu i wychowania fizycznego oraz historii kultury
fizycznej.

7. dr Urszula Baranowska

- Fizjologia wysiłku,

- Aspekty fizjologiczne i antropologiczne wysiłku i treningu fizycznego.