Polski English
Menu

Promotorzy Prac Licencjackich i Magisterskich

1. Prof. dr hab. Józef Klimowicz 

- Biologiczno-medyczne uwarunkowania aktywności fizycznej,

- Nawyki żywieniowe.

2. dr Halina Hanusz (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace przeglądowe dotyczące historii sportu i kultury fizycznej.

3. dr Anna Kienig (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace z zakresu psychologii i pedagogiki np. style życia, postawy, motywacje, stres.

4. dr Dorota Sokołowska (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace oparte na badaniach: ankietowych, analizach statystycznych, testach sprawnościowych, porównujące wyniki w grupach bądź na przestrzeni lat,

- Prace przeglądowe o tematyce piłki nożnej,

- Prace z zakresu ekonomii, finansów i marketingu w sporcie.

5. dr Robert Dargiewicz (ogólny zarys tematyki pdf)

-Prace z biomechaniki (prace zawierające pomiary),

- Wykorzystanie Technologii Informacyjnej w szeroko rozumianej kulturze fizycznej.

6. dr Krzysztof Sobolewski (ogólny zarys tematyki pdf)

- Turystyka,

-O metodach nauczania Wychowania Fizycznego,

- Prace z zakresu lekkoatletyki.

7. dr Aleksander Żurawski (ogólny zarys tematyki pdf)

- Turystyka,

- Czas wolny a aktywność fizyczna,

-Gry i zabawy ruchowe.

8. dr Elżbieta Hałaburda (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace z zakresu pedagogiki, edukacji dzieci i młodzieży: teoretyczne
i badawcze
- Prace dotyczące wspomagania rozwoju fizycznego i motorycznego
różnych grup wiekowych
- Prace dotyczące programów profilaktycznych realizowanych w ramach
wychowania fizycznego

9. dr Jerzy Nowik

Prace z zakresu teorii i metodyki sportu i wychowania fizycznego oraz historii kultury
fizycznej.

10. dr Anna Matwiejuk

Prace z zakresu biologii i biochemii.