Menu

REKRUTACJA na studia I-go stopnia

Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji:

* termin składania dokumentów: do 16 LIPCA 2018 r. 

==> ogłoszenie wyników: 18 LIPCA 2018 r. po godzinie 12.00

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru Kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w Dziekanacie lub na konto Uczelni: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione podanie na studia (do pobrania TUTAJ lub w Dziekanacie Uczelni).

 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 4. Ksero dowodu osobistego: 1, 2 strona.

 5. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie Uczelni).

 6. 3 zdjęcia o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie na odwrocie.

 7. Zdjęcie w wersji elektronicznej - wymiary 300x370 pikseli.

 8. Własnoręczne oświadczenie o umiejętności pływania.
 9. Zaświadczenie pozwalające na przyznanie punktów preferencyjnych w przypadku posiadania klas sportowych lub szczególnych osiągnięć sportowych.

 10. Dokumenty potwierdzające działalność w kulturze fizycznej lub turystyce (legitymacje instruktorskie, patenty i inne uprawnienia).

 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 80 zł (płatne gotówką lub przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325).

Procedura przyjęcia na studia:

 1. Dodatkowa rekrutacja  na rok akademicki 2018/2019 trwa do 14 września 2018 r.

 2. Ogłoszenie wyników z rekrutacji nastąpi 17 września 2018 r.

 3. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na studia jest miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów
 4. Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

 5. Składanie dokumentów odbywa się:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Dziekanacie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,

  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

 6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość opłat oraz terminy można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.