Menu

REKRUTACJA na studia II-go stopnia

Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji:

* termin składania dokumentów: do 21 września 2018 r.

==> ogłoszenie wyników: 24 września 2018 r.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ  WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w Dziekanacie lub na konto Uczelni: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełnione podanie na studia (do pobrania TUTAJ lub w Dziekanacie Uczelni).

 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjat).
 3. Suplement do dyplomu.

 4. Posiadane legitymacje instruktorskie.
 5. Ksero dowodu osobistego.

 6. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie Uczelni).

 7. 3 zdjęcia o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie na odwrocie.

 8. Zdjęcie w wersji elektronicznej - wymiary 300x370 pikseli.

 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 80 zł (płatne gotówką lub przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325).

Procedura przyjęcia na studia

 1. Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa do 21 września 2018 r.

 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 24 września 2018 r.
 3. Podstawowym kryterium postępowania rekrutacyjnego jest kolejność złożenia wymaganej dokumentacji.

 4. Kandydaci, którzy ukończyli studia I-go stopnia na innych kierunkach studiów niż wychowanie fizyczne, zobowiązani są do uzupełnienia 60% godzin minimów programowych, obowiązujących na kierunku wychowanie fizyczne.
 5. Kandydat, który uzyskał negatywne orzeczenie Komisji Lekarskiej zostaje wyeliminowany z postępowania rekrutacyjnego.

 6. Składanie dokumentów odbywa się:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Dziekanacie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,

  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

 7. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość i terminy opłat można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.