Polski English
Menu

REKRUTACJA na studia II-go stopnia

Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji:

* termin składania dokumentów

REKRUTACJA PODSTAWOWA od 11 LIPCA do 29 LIPCA 2022 r. 

==> ogłoszenie wyników: 1 SIERPNIA 2022 r. po godzinie 12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 1 WRZEŚNIA do 29 września 2022 r.

==> ogłoszenie wyników: 30 WRZEŚNIA 2022 r. po godzinie 12.00

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w wswfit.com.pl należy uiścić OPŁATĘ  WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny (TUTAJ)

 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjat).
 3. Suplement do dyplomu.

 4. Posiadane legitymacje instruktorskie.
 5. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Rektoracie Uczelni).

 6. Podanie o wyrobienie Legitymacji Studenckiej wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej (płyta CD) - wymiary 20 mm x 25 mm. Dodatkowo jedno zdjęcie legitymacyjne.

 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 85 zł 

Procedura przyjęcia na studia

 1. Podstawowym kryterium postępowania rekrutacyjnego jest kolejność złożenia wymaganej dokumentacji.

 2. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia I-go stopnia                          z wychowania fizycznego lub posiadają przygotowanie pedagogiczne.
 3. Kandydat, który uzyskał negatywne orzeczenie Komisji Lekarskiej zostaje wyeliminowany z postępowania rekrutacyjnego.

 4. Składanie dokumentów odbywa się:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Rektoracie Uczelni: ul. Mickiewicza 108, 15-213 Białystok,

  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

 5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej      w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość i terminy opłat można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu wswfit.com.pl , którą można zobaczyć TUTAJ.