Polski English
Menu

Rekrutacja opiekunów praktyk

REKRUTACJA OPIEKUNÓW PRAKTYK 2013

Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Białystok ogłaszają rekrutację nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i gimnazjalnych w Białymstoku na opiekunów praktyk pedagogicznych w ramach projektu pt. „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku chęci wzięcia udziału w wyżej wymienionym projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich do dnia  24.06.2013r. na adres Biura Projektu :WSWFiT w Białymstoku. ul. Mickiewicza 49. 15-213 Białystok. tel. 85 713 15 91 praktyki@wswfit.com.pl. Szczegóły do pobrania tutaj.

Wyniki rekrutacji:

Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Białystok ogłaszają listę opiekunów praktyk zakwalifikowanych do udziału w projekcie ”Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”.

W dniu 28 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Podczas procesu rekrutacji Komisja kierowała się zasadą równości szans z zachowaniem proporcji określonych w w/w projekcie. Lista zakwalifikowanych opiekunów do pobrania tutaj.

REKRUTACJA OPIEKUNÓW PRAKTYK 2012

Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Białystok od 11 czerwca 2012 r. ogłaszają rekrutację nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i gimnazjalnych w Białymstoku na opiekunów praktyk pedagogicznych w ramach projektu pt. „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku chęci wzięcia udziału w wyżej wymienionym projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich do dnia  26.06.2012r. na adres Biura Projektu :WSWFiT w Białymstoku. ul. Mickiewicza 49. 15-213 Białystok. tel. 85 713 15 91. wswfit@wswfit.com.pl. Kryteria rekrutacyjne do pobrania tutaj.

Wyniki rekrutacji:

Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Białystok ogłaszają listę opiekunów praktyk zakwalifikowanych do udziału w projekcie ”Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”.

W dniu 29 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Do Biura Projektu wpłynęło łącznie 15 zgłoszeń ze szkół . Podczas procesu rekrutacji Komisja kierowała się zasadą równości szans z zachowaniem proporcji określonych w w/w projekcie. Lista zakwalifikowanych opiekunów do pobrania tutaj.

REKRUTACJA OPIEKUNÓW PRAKTYK 2014

Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Białystok ogłaszają rekrutację nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku na opiekunów praktyk pedagogicznych w ramach projektu pt. „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku chęci wzięcia udziału w wyżej wymienionym projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich do dnia  21.02.2014r. na adres Biura Projektu :WSWFiT w Białymstoku. ul. Mickiewicza 49. 15-213 Białystok. tel. 85 713 15 91. praktyki@wswfit.com.pl.

Wyniki rekrutacji: 

Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Białystok ogłaszają dodatkową listę opiekunów praktyk zakwalifikowanych do udziału w projekcie ”Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”. 

W dniu 21 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Podczas procesu dodatkowej rekrutacji Komisja kierowała się zasadą równości szans z zachowaniem proporcji określonych w w/w projekcie. Lista zakwalifikowanych opiekunów do pobrania tutaj.

REKRUTACJA OPIEKUNÓW PRAKTYK - CZERWIEC 2014

Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Białystok ogłaszają rekrutację nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku na opiekunów praktyk pedagogicznych w ramach projektu pt. „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku chęci wzięcia udziału w wyżej wymienionym projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich do dnia  27.06.2014r. na adres Biura Projektu: WSWFiT w Białymstoku. ul. Mickiewicza 49. 15-213 Białystok. tel. 85 713 15 91. praktyki@wswfit.com.pl. 

Szczegóły do pobrania tutaj.

Wyniki rekrutacji: 

Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Białystok ogłaszają dodatkową listę opiekunów praktyk zakwalifikowanych do udziału w projekcie ”Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”. 

W dniu 28 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Podczas procesu dodatkowej rekrutacji Komisja kierowała się zasadą równości szans z zachowaniem proporcji określonych w w/w projekcie. Lista zakwalifikowanych opiekunów do pobrania tutaj.