Polski English
Menu

Rekrutacja uczestników

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 2014

Kolejna rekrutacja uczestników - studentów II-go i III-go roku - do projektu "Przygotowanie i wdrożenie praktyk studenckich w mieście Białystok" rozpoczęła się 13 czerwca 2014 r.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • formularz uczestnictwa (.doc);
 • badanie predyspozycji (.doc);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (.doc);
 • kserokopia dowodu osobistego.

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji (.pdf)

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 2013

Kolejna rekrutacja uczestników - studentów II-go i III-go roku - do projektu "Przygotowanie i wdrożenie praktyk studenckich w mieście Białystok" rozpoczęła się 14 czerwca 2013 r.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • formularz uczestnictwa (.doc);
 • badanie predyspozycji (.doc);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (.doc);
 • kserokopia dowodu osobistego.

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji (.pdf)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2012

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą i do projektu "Przygotowanie i wdrożenie praktyk studenckich w mieście Białystok".

Wyniki rekrutacji uzupełniającej:

 • Lista uczestników (.pdf).
 • Lista uczestników (.pdf).
 • Lista uczestników (.pdf).

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 2012

Kolejna rekrutacja uczestników - studentów II-go i III-go roku - do projektu "Przygotowanie i wdrożenie praktyk studenckich w mieście Białystok" rozpoczęła się 15 czerwca 2012 r.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • formularz uczestnictwa (.doc);
 • badanie predyspozycji (.doc);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (.doc);
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wyniki rekrutacji do 30 czerwca 2012 r.:

 • Lista uczestników (.pdf).

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji (.pdf)

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 2011

Rekrutację uczestników do projektu "Przygotowanie i wdrożenie praktyk studenckich w mieście Białystok" rozpoczęto od 16 czerwca 2011 r. Grupą docelową, którą mają objąć praktyki są studenci/ studentki II-go i III-go roku studiów na kierunkach nauczycielskich, którzy w latach 2011 - 2014 podejmą naukę w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Praktyki umożliwiać będą nabycie umiejętności w zakresie metodyczno-merytoryczno-wychowawczym. Realizowane one będą w okresie 5 lat.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • formularz uczestnictwa (.doc);
 • badanie predyspozycji (.doc);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (.doc);
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wyniki rekrutacji do 30 czerwca 2011 r.:

 • Lista uczestników (.pdf).

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji (.pdf)