Menu

Rozkłady zajęć

Poniżej zamieszczamy plany zajęć dla poszczególnych kierunków:

Studia stacjonarne (dzienne):         

Studia niestacjonarne (zaoczne):

 Wyrównania programowe (studia II-go stopnia WF) będą podawane na bieżąco.