Menu

Rozkłady zajęć

Poniżej zamieszczamy plany zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020:

Studia stacjonarne (dzienne) I-go stopnia:         

Studia niestacjonarne (zaoczne) I-go stopnia:

Studia II-go stopnia:

Harmonogram wykładów znajduje się w osobnej zakładce - Wykłady.

 Wyrównania programowe (studia II-go stopnia WF) będą podawane na bieżąco.