Menu

Rozkłady zajęć

Poniżej zamieszczamy plany zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020:

Studia stacjonarne (dzienne) I-go stopnia:         

  • rok I kierunek Wychowanie Fizyczne
  • rok II kierunek Wychowanie Fizyczne
  • rok III kierunek Wychowanie Fizyczne

Studia niestacjonarne (zaoczne) I-go stopnia:

  • rok I kierunek Wychowanie Fizyczne 
  • rok II kierunek Wychowanie Fizyczne
  • rok III kierunek Wychowanie Fizyczne

Studia II-go stopnia:

  • rok I MGR kierunek Wychowanie Fizyczne 
  • rok II MGR kierunek Wychowanie Fizyczne

Harmonogram wykładów znajduje się w osobnej zakładce - Wykłady.

 Wyrównania programowe (studia II-go stopnia WF) będą podawane na bieżąco.