Menu

Samorząd studencki

Samorząd Studencki tworzą studenci Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. To „studenci dla studentów”. Poświęcają czas, aby murom uczelni nadać odpowiedni ton, nie tylko akademickich zmagań związanych z pobieraniem wiedzy, ale miejsca, gdzie studenci mogą realizować swoje pomysły i plany, a jednocześnie czynnie uczestniczyć w życiu towarzyskim. Samorząd Studencki jest po to, aby w tym pomóc. Opierając swoją działalność na demokratycznych zasadach życia społecznego kształtuje wśród studentów ideę demokracji i samorządności oraz uczymy odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Organizuje szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym - takich jak juwenalia, otrzęsiny, konkursy, konferencje, etc.

Zarząd Samorządu Studenckiego składa się z przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zastępcy przewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz pozostałych członków.

Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów WSWFiT:
Maria Zajączkowska

Zastępca Rady Samorządu Studentów WSWFiT:

Mirosław Jurowczyk