Menu

Samorząd Studentów

Samorząd Studencki tworzą studenci Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. To „studenci dla studentów”. Poświęcają czas, aby murom uczelni nadać odpowiedni ton, nie tylko akademickich zmagań związanych z pobieraniem wiedzy, ale miejsca, gdzie studenci mogą realizować swoje pomysły i plany, a jednocześnie czynnie uczestniczyć w życiu towarzyskim. Samorząd Studencki jest po to, aby w tym pomóc. Opierając swoją działalność na demokratycznych zasadach życia społecznego kształtuje wśród studentów ideę demokracji i samorządności oraz uczymy odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Organizuje szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym - takich jak juwenalia, otrzęsiny, konkursy, konferencje, etc.

Zarząd Samorządu Studenckiego składa się z przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zastępcy przewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz pozostałych członków.

Przewodniczący Rady Samorządu Studentów WSWFiT:
Józef Sarosiek

Zastępca Rady Samorządu Studentów WSWFiT:

Ewelina Zaczeniuk

Sekretarz : Martyna Magnuszewska
Skarbnik: Aneta Kalmus
Członkowie Samorządu Studentów w składzie:
Edyta Góralczyk
Marta Modzelewska
Paulina Szulborska
Dawid Piątkowski


Komisja stypendialna:
1.    Mirosław Jurowczyk
2.    Piotr Zimnoch
3.    Marta Modzelewska
4.    Dawid Piątkowski
5.    Aneta Kalmus

Odwoławcza Komisja stypendialna:
1.    Ewelina Zaczeniuk
2.    Martyna Magnuszewska
3.    Alicja Wądołowska
4.    Edyta Góralczyk
5.    Izabela Urban

 

Kontakt: samorzadwswfit@gmail.com