Polski English
Menu

REKRUTACJA na studia I-go stopnia

Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji:

* termin składania dokumentów:

REKRUTACJA PODSTAWOWA od 8 LIPCA do 29 LIPCA 2022 r. 

==> ogłoszenie wyników: SIERPNIA 2022 r. po godzinie 12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 1 WRZEŚNIA do 29 września 2022 r.

==> ogłoszenie wyników: 30 WRZEŚNIA 2022 r. po godzinie 12.00

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru Kandydatów na Studia w wswfit.com.pl należy uiścić OPŁATĘ WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny online (TUTAJ)/ lub uzupełnić drukowanymi literami Ankietę Osobową (TUTAJ)

 2. Świadectwo dojrzałości (ksero)
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (ksero)

 4. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Rektoracie Uczelni)

 5. Podanie o wyrobienie Legitymacji Studenckiej - wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej (płyta CD) - wymiary 20 mm x 25 mm (dodatkowo jedno zdjęcie legitymacyjne)

 6. Oświadczenie o umiejętności pływania (do pobrania TUTAJ)
 7. Zaświadczenie pozwalające na przyznanie punktów preferencyjnych w przypadku posiadania klas sportowych lub szczególnych osiągnięć sportowych

 8. Dokumenty potwierdzające działalność w kulturze fizycznej lub turystyce (legitymacje instruktorskie, patenty i inne uprawnienia)

 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 85 zł

Procedura przyjęcia na studia:

 1. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na studia jest miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów
 2. Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

 3. Składanie dokumentów odbywa się:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Rektoracie Uczelni: ul. Mickiewicza 108, 15-213 Białystok,

  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

 4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej
  w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość opłat oraz terminy można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu wswfit.com.pl , którą można zobaczyć TUTAJ.