Polski English
Menu

REKRUTACJA na studia II-go stopnia

Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji:

* termin składania dokumentów

REKRUTACJA PODSTAWOWA od 12 LIPCA do 28 WRZEŚNIA 2021 r. 

==> ogłoszenie wyników: 29 WRZEŚNIA 2021 r. po godzinie 12.00

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ  WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w Rektoracie lub na konto Uczelni: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny (TUTAJ)

 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjat).
 3. Suplement do dyplomu.

 4. Posiadane legitymacje instruktorskie.
 5. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie Uczelni).

 6. Podanie o wyrobienie Legitymacji Studenckiej wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej (płyta CD) - wymiary 20 mm x 25 mm. Dodatkowo jedno zdjęcie legitymacyjne.

 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 80 zł (płatne gotówką lub przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325).

Procedura przyjęcia na studia

 1. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa do 28 WRZEŚNIA 2021 r.

 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 29 WRZEŚNIA 2021 r.
 3. Podstawowym kryterium postępowania rekrutacyjnego jest kolejność złożenia wymaganej dokumentacji.

 4. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia I-go stopnia z wychowania fizycznego lub posiadają przygotowanie pedagogiczne.
 5. Kandydat, który uzyskał negatywne orzeczenie Komisji Lekarskiej zostaje wyeliminowany z postępowania rekrutacyjnego.

 6. Składanie dokumentów odbywa się:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Rektoracie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,

  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

 7. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość i terminy opłat można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.