Menu

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe w WSWFiT posiadają rekomendację Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

To propozycja dla absolwentów studiów wyższych  zakresu wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego, przedszkolnego, klas I-III oraz osób z wyższym wykształceniem posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Studenci uczestniczą w zajęciach teoretycznych z zakresu nauk o zdrowiu i wychowaniu fizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wad podstawy u dzieci i młodzieży. Swoją wiedzę pogłębiają w trakcie licznych zajęć praktycznych, obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, korekcyjne oraz gry i zabawy ruchowe.

Studenci uzyskują dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć  obejmujących gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną. Są to kompetencje w zakresie planowania i koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.

WYCHOWANIE FIZYCZNE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Kierunek ten przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, posiadających dyplom ukończenia studiów II-go stopnia.

Program studiów obejmuje szereg zajęć teoretycznych z zakresu nauk o zdrowiu oraz wychowania fizycznego specjalnego, a także specjalistycznych dziedzin pedagogiki. Duży nacisk kładziony jest także na wiedzę z dziedziny psychologii, w szczególności znajomość zaburzeń w rozwoju psychosomatycznym dzieci i młodzieży. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są zajęcia praktyczne. Są to m.in. alternatywne formy terapii, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne oraz gry i zabawy ruchowe dostosowane do warunków fizycznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego z uczniami z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI

Są to studia dla nauczycieli posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne, którzy pragną uzyskać kompetencje w zakresie wychowania fizycznego.

Studia obejmują zajęcia z zakresu nauk biologicznych i nauk o zdrowiu oraz teorii i metodyki wychowania fizycznego. Studenci uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, korekcyjne, taneczno-ruchowe, lekkoatletyczne, pływanie oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Zdobywają wiedzę i umiejętności związane z wychowaniem fizycznym, sportem dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianą kulturą fizyczną.