Menu

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w WSWFiT przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, które chcą pogłębić posiadaną wiedzę i zdobyć dodatkowe kompetencje.

Istnieje możliwość kształcenia się na trzech kierunkach studiów podyplomowych.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Dziekanacie WSWFiT w Białymstoku

przy ul. Mickiewicza 49 lub telefonicznie pod numerem 85 713 15 91

 

Studia podyplomowe w WSWFiT posiadają

rekomendację Podlaskiego Kuratora Oświaty.