Menu

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018

Prowadzimy rekrutację na kierunki:

1. gimnastyka korekcyjno kompensacyjna

2. wychowanie fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3. wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Szczegółowe informacje:

      1. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna 

Termin składania wniosków: do  31 sierpnia 2017 r.
Czas trwania: 360 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów (zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w formie dwudniowych weekendowych zjazdów).
Termin rozpoczęcia: wrzesień 2017 r. po zebraniu się grupy.
Odpłatność: 1400 zł za semestr + 200 zł wpisowego (płatne wraz ze złożeniem dokumentów).

Uczestnicy: absolwenci studiów wyższych wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego, przedszkolnego, klas I-III oraz osób z wyższym wykształceniem posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć  z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie planowania, koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.

      2. Wychowanie fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Termin składania wnioskówdo 31 sierpnia 2017 r.
Czas trwania350 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów (zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w formie dwudniowych weekendowych zjazdów).
Termin rozpoczęciawrzesień 2017 r. (po zebraniu się grupy).
Odpłatność1400 zł za semestr + 200 zł wpisowego.

Uczestnicy: nauczyciele wychowania fizycznego (absolwenci studiów II stopnia).

Cel: Absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego z uczniami z niepełnosprawnością , zaburzeniami rozwoju i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

      3. Wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Termin składania wnioskówdo 31 sierpnia 2017 r.
Czas trwania370 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów (zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w formie dwudniowych weekendowych zjazdów).
Termin rozpoczęciawrzesień 2017 r. (po zebraniu się grupy).
Odpłatność1500 zł za semestr + 200 zł wpisowego.

Uczestnicy: nauczyciele z pełnym przygotowaniem pedagogicznym.

Cel: Absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Nabywa umiejętności związane z wychowaniem fizycznym i sportem dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres Uczelni pocztą  lub drogą e-mailową.

Karta zgłoszeniowa na Studia Podyplomowe (plik do pobrania)

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty (należy dostarczyć na pierwsze zajęcia) :

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero dyplomu lub jego odpis),
  • 2 fotografie (3,5 x 4,5cm),
  • ksero dowodu osobistego (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty za studia podyplomowe powinny być uiszczane na rachunek bankowy Uczelni. 

ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Dziekanacie WSWFiT w Białymstoku

przy ul. Mickiewicza 49 lub telefonicznie pod numerem 85 713 15 91