Menu

STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe w WSWFiT przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, które chcą pogłębić posiadaną wiedzę i zdobyć dodatkowe kompetencje.

Oferujemy możliwość kształcenia na kierunkach studiów podyplomowych:

Więcej informacji można uzyskać osobiście telefonicznie pod numerem 85 713 15 91
lub w Dziekanacie WSWFiT w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 49

Studia podyplomowe dla nauczycieli w WSWFiT 

posiadają rekomendację

Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

REKRUTACJA

Do pobrania