Menu

STUDIA PODYPLOMOWE dofinansowane do 90% !!!

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe z możliwością dofinansowania ze środków UE

TYLKO TERAZ osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji oraz nabyciem nowych umiejętności mogą uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych w wysokości do  90% wartości czesnego.

Poznaj zasady uzyskania dofinansownia ===>

 

Studia podyplomowe w WSWFiT przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, które chcą pogłębić posiadaną wiedzę i zdobyć dodatkowe kompetencje.

Oferujemy możliwość kształcenia na kierunkach studiów podyplomowych:

Więcej informacji można uzyskać osobiście telefonicznie pod numerem 85 713 15 91
lub w Dziekanacie WSWFiT w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 49

Studia podyplomowe dla nauczycieli w WSWFiT 

posiadają rekomendację

Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

REKRUTACJA