Menu

Stypendia

UWAGA STUDENCI !

W roku akademickim 2016/2017 studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1) Stypendium socjalnego - wniosek

2) Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - wniosek
3) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - wniosek
4) Zapomogi - wniosek
5) Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia - wniosek

Uwaga!

  • "Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów"  (art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
  • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów student może wnioskować nie wcześniej niż po zaliczeniu poprzedniego roku akademickiego i uzyskaniu pełnej rejestracji na następny rok akademicki

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSWFiT