Polski English
Menu

Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji

studia I-go stopnia (licencjackie)

* termin składania dokumentów: do 15 września 2017 r. (rekrutacja dodatkowa)

==> ogłoszenie wyników: 18 września 2017 r. po godzinie 12.00

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w Dziekanacie lub na konto Uczelni: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325.