Polski English
Menu

Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji

studia II-go stopnia (magisterskie)

* termin składania dokumentów: do 22 września 2017 r.

==> ogłoszenie wyników: 25 września 2017 r.

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ  WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w Dziekanacie lub na konto Uczelni: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325.