Menu

Terminy egzaminów

SESJA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

EGZAMINY

 UWAGA ! TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ POPRAWKOWYCH DODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO !!!

 

 

ROK I

28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 11.30 (gr. stac.) - Metodyka Wychowania Fizycznego dr Krzysztof Sobolewski (zaliczenie poprawkowe)

01 lutego 2019 r. (piątek) godz. 15.00 (gr. stacjon.) (gr.niestac.)- Historia Kultury Fizycznej  dr Halina Hanusz (egzamin poprawkowy)

01 lutego 2019 r. (piątek) godz. 16.00 (gr.niestac.)- Psychologia  dr Anna Kienig (zaliczenie  poprawkowe z wykładów)

 

ROK II

01 lutego 2019 r. (piątek) godz. 14.00 (gr. stacjon.), godz. 18.00 (gr.niestac.)- Edukacja Zdrowotna  dr Hanka Delbani

8 lutego 2019 r. (piątek) godz. 15.00 (gr.stacjon.), godz. 16.00 (gr.niestac.) - Żywienie w sporcie mgr Urszula Głowacka (zaliczenie poprawkowe)

ROK III

28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - Metodyka Wychowania Fizycznego dr Krzysztof Sobolewski

01 lutego 2019 r. (piątek) godz. 15.30 (gr.stac.), godz. 17.00 (gr.niestac.) - Antropologia dr Urszula Baranowska

01 lutego 2019 r. (piatek) godz. 15.00 (gr. stac. i gr. niestac.)  - dodatkowy termin zaliczeń  i wpisów mgr Krystyna Danilczyk - Zabawska

MGR I

 

MGR II