Menu

Terminy egzaminów

SESJA POPRAWKOWA SEMESTR LETNI 2017/2018

EGZAMINY

 UWAGA ! TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ POPRAWKOWYCH DODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO !!!

 

Zaliczenia poprawkowe z Piłki siatkowej i Koszykówki- 14.09.2018 r. (piątek) godz. 16.00 w SP nr 1 (ul. Słowackiego 4)

Zaliczenia poprawkowe dr Hanka Delbani - 20.09.2018 r. (czwartek) godz. 13.00

Zaliczenia poprawkowe dr Halina Hanusz - 15.09.2018 r. (sobota) godz. 15.00

Zaliczenia poprawkowe - mgr Iwona Dawidowska- Busma - 20.09.2018 r. (czwartek) godz. 16.00

ROK I

11 września 2018 r. (wtorek) godz. 15.00 - Biochemia dr Anna Matwiejuk

11 września 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 - Psychologia dr Emilia Dolata 

12 września 2018 r. (środa) godz. 15.00 - Metodyka  lekkoatletyki dr Krzysztof Sobolewski

12 września 2018 r. (środa) godz. 14.00 - Obóz letni  (teoria) dr Krzysztof Sobolewski

13 września 2018 r. (czwartek) godz. 15.00 - Metodyka WF mgr Zofia WasilewskaSobolewska 

14 września 2018 r. (piątek) (gr.1godz. 13.00, (gr.2godz. 14.00 - Anatomia mgr Marek Ołowski

14 września 2018 r. (piątek) godz. 15.15 - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna  mgr Mariusz Bujalski

14 września 2018 r. (piątek) godz. 15.00 - Etyka prof. dr hab. Jan Dębowski

14 września 2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Lekkoatletyka mgr Damian Roszko

15 września 2018 r. (sobota) godz. 14:00 - Anatomia  prof. dr hab. Józef Klimowicz

15 września 2018 r. (sobota) godz. 09.00 – Język angielski  mgr Piotr Doliński 

19 września 2018 r. (środa) godz. 14.00 - Ostateczne zaliczenie wykładu z Metodyki  lekkoatletyki dr Krzysztof Sobolewski

20 września 2018 r. (czwartek) godz. 15.00 - Psychologia dr Anna Kienig

 

ROK II

11 września 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 Lekkoatletyka mgr Karolina Antonik

12 września 2018 r. (środa) godz. 15.00 - Metodyka WF mgr Zofia WasilewskaSobolewska 

13 września 2018 r. (czwartek) godz. 14.00 - Wykład monograficzny dr Krzysztof Sobolewski 

13 września 2018 r. (czwartek) godz. 15.00 - Metodyka WF dr Krzysztof Sobolewski 

14 września 2018 r. (piątek) godz. 12.00 (gr.1)– Organizacja imprez sportowych prof. dr hab. Wojciech Ryszkowski

14 września 2018 r. (piątek) godz. 15.00 – Sport osób niepełnosprawnych mgr Marcin Brzeski

15 września 2018 r. (sobota) godz. 10.00 (gr.2)– Organizacja imprez sportowych prof. dr hab. Wojciech Ryszkowski

15 września 2018 r. (sobota) godz. 14.00 – Fizjologia człowieka  dr Urszula Baranowska

15 września 2018 r. (sobota) godz. 16.00 – Fizjologia człowieka prof. dr hab. Józef Klimowicz

15 września 2018 r. (sobota) godz. 09.00 – Język angielski  mgr Piotr Doliński (egzamin)

20 września 2018 r. (czwartek) godz. 09.00 – Język angielski  mgr Bartłomiej Jędrak (egzamin)

12 września 2018 r. (środa) godz. 16.00 - Metodyka  lekkoatletyki dr Krzysztof Sobolewski (zaliczenia warunkowe)

20 września 2018 r. (czwartek) godz. 16.00 - Metodyka  WF dr Krzysztof Sobolewski

Metodologia pisania pracy - termin oddania prac : 15.09.2018 r. (sobota) dr Anna Kienig

 

ROK III

12 września 2018 r. (środa) godz. 16.00 - Metodyka  lekkoatletyki dr Krzysztof Sobolewski (zaliczenia warunkowe)

14 września 2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Technologia informacyjna dr Dorota Sokołowska

14 września 2018 r. (piątek) godz. 15.45 - Lekkoatletyka mgr Krystyna Danilczyk - Zabawska

14 września 2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Uzupełnienie zaliczeń mgr Beata Świrydowicz

14 września 2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Unihokej mgr Marek Sadowski

15 września 2018 r. (sobota) godz. 10.00 - Fitness mgr Urszula Głowacka

15 września 2018 r. (sobota) godz. 10.00 - Piłka ręczna mgr Piotr Mikłosz

15 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00 - Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne mgr Agata Krajewska

19 września 2018 r. (środa) godz. 14.00 - Metodyka  WF (egzamin) dr Krzysztof Sobolewski 

19 września 2018 r. (środa) godz. 15.00 - Metodyka  lekkoatletyki (egzamin) dr Krzysztof Sobolewski 

MGR I

13 września 2018 r. (czwartek) godz. 16.00 - Turystyka szkolna dr Krzysztof Sobolewski 

14 września 2018 r. (piątek) godz. 15.00 – Zaawansowana metodyka WF mgr Marcin  Brzeski

14 września 2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Socjologia prof. dr hab. Jan Dębowski

15 września 2018 r. (sobota) godz. 14.00 – Fizjologia wysiłku dr Urszula Baranowska

15 września 2018 r. (sobota) godz. 09.00 – Język angielski  mgr Piotr Doliński 

19 września 2018 r. (środa) godz. 16.00 - Zaawansowana Metodyka WF dr Krzysztof Sobolewski

20 września 2018 r. (czwartek) godz. 14.00 - Wykład monograficzny dr Krzysztof Sobolewski 

20 września 2018 r. (czwartek) godz. 15.00 - Turystyka szkolna (egzamin) dr Krzysztof Sobolewski 

 

MGR II

14 września 2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Odnowa biologiczna  mgr Mariusz Bujalski

15 września 2018 r. (sobota) godz. 11.30 – Organizacja i zarządzanie w KF prof. dr hab. Wojciech Ryszkowski

 

Zaliczenia poprawkowe z Piłki siatkowej i Koszykówki- 14.09.2018 r. (piątek) godz. 16.00 w SP nr 1 (ul. Słowackiego 4)

 

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR LETNI 2017/2018 (pobierz)