Menu

Terminy egzaminów

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

EGZAMINY

ROK I

2 lutego 2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Historia Kultury Fizycznej dr Halina Hanusz

ROK II

2 lutego 2018 r. (piątek) godz. 17.00 – Teoria Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Ryszard Przewęda

ROK III

21 stycznia 2018 r. (niedziela) godz. 08.30 – Teoria Sportu dr Tatiana Morozewicz

24 stycznia 2018 r. (środa) godz. 15.30 (gr. 1) – Antropologia dr Urszula Barnowska

26 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 18.00 – Metodyka Wychowania Fizycznego

dr Krzysztof Sobolewski

28 stycznia 2018 r. (niedziela) godz. 10.00 (gr. 2) – Antropologia dr Urszula Barnowska

MGR I

26 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 17.00 – Psychologia Kultury Fizycznej dr Anna Kienig

MGR II

21 stycznia 2018 r. (niedziela) godz. 12.30 – Teoria Treningu dr Tatiana Morozewicz

26 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 18.00 – Filozofia prof. dr hab. Jan Dębowski

 

ZALICZENIA ĆWICZEŃ i WYKŁADÓW

ROK I

19 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 15.30 – Metodyka Wychowania Fizycznego (ćw.)

mgr Zofia Wasilewska-Sobolewska

21 stycznia 2018 r. (niedziela) godz. 14.45 (gr. 2) – Metodyka Gimnastyki (W)

dr Tatiana Morozewicz

22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) godz. 09.00 (gr. 1) – Metodyka Gimnastyki (W)

dr Tatiana Morozewicz

26 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 17.00 – Metodyka Wychowania Fizycznego (W)

dr Krzysztof Sobolewski

26 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 16.00 – Psychologia (W) dr Anna Kienig

ROK II

2 lutego 2018 r. (piątek) godz. 15.00 gr. 1 - Pedagogika (W +ćw.) dr Hanka Delbani

2 lutego 2018 r. (piątek) godz. 18.30 gr. 2 - Pedagogika (W +ćw.) dr Hanka Delbani

ROK III

19 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 14.00 – Metodyka Wychowania Fizycznego (ćw.)

mgr Zofia Wasilewska-Sobolewska

19 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 15.30 – Metodyka Wychowania Fizycznego (W)

dr Krzysztof Sobolewski

26 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 19.15 – Metodyka Lekkoatletyki (W)

dr Krzysztof Sobolewski

MGR I

19 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 18.00 – Zaawansowana Metodyka Wychowania Fizycznego (W) dr Krzysztof Sobolewski

26 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Metodologia Badań (W +ćw.) dr Hanka Delbani