Menu

Terminy egzaminów

SESJA SEMESTR LETNI 2018/2019

EGZAMINY

 UWAGA ! TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ POPRAWKOWYCH DODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO !!!

 

 

ROK I

13 września 2019 r. (piątek) godz. 16.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Anatomia prof. dr hab. Józef Klimowicz 

ROK II

09 września 2019 r. (poniedziałek) godz. 14.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Gimnastyka dr Maria Długosielska

13 września 2019 r. (piątek) godz. 15.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Fizjologia człowieka prof. dr hab. Józef Klimowicz 

16 września 2019 r. (piątek) godz. 13.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Teoria WF dr Halina Hanusz

18 września 2019 r. (środa) godz. 09.00 (gr.stacjon.)- Język Angielski mgr Bartłomiej Jędrak

 

ROK III

09 września 2019 r. (poniedziałek) godz. 15.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Antropomotoryka dr Maria Długosielska

MGR I

09 września 2019 r. (poniedziałek) godz. 15.00Teoria treningu dr Maria Długosielska

MGR II