Menu

Terminy egzaminów

SESJA SEMESTR LETNI 2018/2019

EGZAMINY

 UWAGA ! TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ POPRAWKOWYCH DODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO !!!

 

13 września 2019 r. (piątek) godz. 16.00 - uzupełnienie zaliczeń i wpisów - prof. dr hab. Wojciech Ryszkowski

13 września 2019 r. (piątek) godz. 16.00 - Metodyka WF mgr  Zofia Wasilewska- Sobolewska

17 września 2019 r. (wtorek) godz. 16.30 - uzupełnienie zaliczeń i wpisów  mgr Krystyna Danilczyk-Zabawska i mgr Cezary Wojna

12 września 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 - uzupełnienie zaliczeń i wpisów  mgr Beata Świrydowicz

13 września 2019 r. (piątek) godz. 11.00 - uzupełnienie zaliczeń i wpisów  mgr Piotr Mikłosz

13 września 2019 r. (piątek) godz. 12.00 - uzupełnienie zaliczeń i wpisów  dr Robert Dargiewicz

13 września 2019 r. (piątek) godz. 13.00 - uzupełnienie zaliczeń i wpisów  mgr Marcin Brzeski

ROK I

13 września 2019 r. (piątek) godz. 13.00  (gr.stacjon. i niestac.)- Anatomia (ćw) mgr Marek Ołowski 

13 września 2019 r. (piątek) godz. 16.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Anatomia prof. dr hab. Józef Klimowicz 

13 września 2019 r. (piątek) godz. 15.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Psychologia dr  Anna Kienig

ROK II

12 września 2019 r. (czwartek) godz. 16.30 (gr.stacjon. i niestac.)- Wykład monograficzny dr Krzysztof Sobolewski

13 września 2019 r. (piątek) godz. 15.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Fizjologia człowieka prof. dr hab. Józef Klimowicz 

13 września 2019 r. (piątek) godz. 16.15 (gr.stacjon. i niestac.)- Pedagogika (egzamin) ​

16 września 2019 r. (poniedziałek) godz. 13.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Teoria WF dr Halina Hanusz

18 września 2019 r. (środa) godz. 09.00 (gr.stacjon.)- Język Angielski mgr Bartłomiej Jędrak

Prace zaliczeniowe z Metodologii pisania pracy  można wysyłać do 18 września 2019 r.(środa) dr Anna Kienig

ROK III

12 września 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Metodyka WF (egzamin) dr Krzysztof Sobolewski

12 września 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 (gr.stacjon. i niestac.)- Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne mgr Agata Krajewska

12 września 2019 r. (czwartek) godz. 15.30 (gr.stacjon. i niestac.)- Metodyka Lekkoatletyki (egzamin) dr Krzysztof Sobolewski

MGR I

12 września 2019 r. (czwartek) godz. 17.00 - Turystyka szkolna (egzamin) dr Krzysztof Sobolewski

13 września 2019 r. (piątek) godz. 16.00 - Fizjologia wysiłku dr Urszula Baranowska

13 września 2019 r. (piątek) godz. 17.00 - Zaawansowana metodyka WF (wykłady) dr Krzysztof Sobolewski

MGR II

16 września 2019 r. (poniedziałek) godz. 14.00 - Pedagogika Kultury Fizycznej dr Halina Hanusz