Menu

Terminy egzaminów

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR LETNI 2017/2018

EGZAMINY

ROK I

12 czerwiec 2018 r. (wtorek) godz. 12.00 (gr.1) - Psychologia dr Anna Kienig

15 czerwiec 2018 r. (piątek) godz. 15:30 (gr.1), godz. 16:30 (gr.2) - Biochemia dr Anna Matwiejuk

16 czerwiec 2018 r. (sobota) godz. 12.30 - Anatomia prof. dr hab. Józef Klimowicz

23 czerwiec 2018 r. (sobota) godz. 11.00 (gr.2)- Psychologia dr Anna Kienig

ROK II

10 czerwiec 2018 r. (niedziela) godz. 8.00 (gr.2) – Język angielski mgr Piotr Doliński

10 czerwiec 2018 r. (niedziela) godz. 13.15 - Biomechanika  (termin "0") dr Robert Dargiewicz

11 czerwiec 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - Metodyka gimnastyki dr Tatiana Morozewicz

15 czerwiec 2018 r. (piatek) godz. 10.00 (gr.1) - Język angielski mgr Bartłomiej Jędrak

16 czerwiec 2018 r. (sobota) godz. 14.30 - Fizjologia człowieka prof. dr hab. Józef Klimowicz

17 czerwiec 2018 r. (niedziela) godz. 10.00 - Pedagogika dr Hanka Delbani

ROK III

8 czerwiec 2018 r. (piątek) godz. 19.30 – Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne (termin "0") prof. dr hab. Józef Klimowicz

12 czerwiec 2018 r. (wtorek) godz. 10.00 (gr.1) – Metodyka lekkoatletyki dr Krzysztof Sobolewski

15 czerwiec 2018 r. (piątek) godz. 17.00 (gr.2) – Metodyka lekkoatletyki dr Krzysztof Sobolewski

15 czerwiec 2018 r. (piątek) godz. 15.00 (gr.1), godz. 16.00 (gr.2) – Organizacja i prawo w oświacie dr Jarosław Matwiejuk

MGR I

15 czerwiec 2018 r. (piątek) godz. 18.30 – Turystyka szkolna dr Krzysztof Sobolewski

17 czerwiec 2018 r. (niedziela) godz. 9.00 - Fizjologia wysiłku dr Urszula Baranowska

MGR II

16 czerwiec 2018 r. (sobota) godz. 10.00Pedagogika kultury fizycznej  prof. dr hab. Władysław Barkow 

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR LETNI 2017/2018 (pobierz)