Menu

Trening medyczny w sporcie

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu prewencji urazów sportowych i postępowania pourazowego po urazach sportowych. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie planowania i koordynowania procesu powrotu do pełnej sprawności fizycznej sportowców po kontuzjach oraz działań związanych z profilaktyką.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry, program studiów obejmuje 280 godz.; integralną częścią programu studiów jest 30-to godzinna praktyka.

Odpłatność:

3800 zł + 200 zł wpisowego.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwiają nauczycielom wychowania fizycznego, trenerom, fizjoterapeutom uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217).

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z rehabilitacji w sporcie.

Bloki tematyczne:

Anatomia 15h
Biomechanika 20h
Fizjologia wysiłku 20h
Fizjoterapia w sporcie 20 h
Podstawy kinesiotapingu 15h
Masaż sportowy 50h
Masaż relaksacyjny 15h
Odnowa biologiczna 15h
Tensegracja tkanek 20h
Trening medyczny 40h
Praktyki 30h
Seminarium 20h

REKRUTACJA

 

Efekty kształcenia:

Do pobrania