Polski English
Menu

Uprawnienia po zakończeniu studiów

  • dyplom ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym,

  • uprawnienia do nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

  • uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie sportu,

  • uprawnienia do prowadzenia wychowania zdrowotnego,

  • uprawnienia z zakresu turystyki.