Polski English
Menu

Uprawnienia po zakończeniu studiów

  • dyplom ukończenia studiów II-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne,

  • uprawnienia instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu,

  • osoby posiadające uprawnienia instruktora sportu mają możliwość uzyskania uprawnień trenera II klasy.