Menu

WF I-go stopnia

        PROCEDURA PRZYJĘCIA NA STUDIA

 1. Rekrutacja  na rok akademicki 2017/2018 trwa do 17 lipca 2017 r.

 2. Ogłoszenie wyników z rekrutacji nastąpi 20 lipca 2017 r.

 3. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na studia jest miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów
 4. Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

 5. Składanie dokumentów odbywa się:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Dziekanacie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,

  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełnione podanie na studia (do pobrania TUTAJ lub w Dziekanacie Uczelni).

 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 4. Ksero dowodu osobistego: 1, 2 strona.

 5. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie Uczelni).

 6. 3 zdjęcia o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie na odwrocie.

 7. Zdjęcie w wersji elektronicznej - wymiary 300x370 pikseli.

 8. Własnoręczne oświadczenie o umiejętności pływania.
 9. Zaświadczenie pozwalające na przyznanie punktów preferencyjnych w przypadku posiadania klas sportowych lub szczególnych osiągnięć sportowych.

 10. Dokumenty potwierdzające działalność w kulturze fizycznej lub turystyce (legitymacje instruktorskie, patenty i inne uprawnienia).

 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 80 zł.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

 • dyplom ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym,

 • uprawnienia do nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

 • uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie sportu,

 • uprawnienia do prowadzenia wychowania zdrowotnego,

 • uprawnienia z zakresu turystyki.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.

    DO 15 września 2017 ROKU TRWA DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA                 I-GO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018