Menu

WF II-go stopnia

PROCEDURA PRZYJĘCIA NA STUDIA

 1. Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do 22 września 2017 r.

 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 25 września 2017 r.
 3. Podstawowym kryterium postępowania rekrutacyjnego jest kolejność złożenia wymaganej dokumentacji.

 4. Kandydaci, którzy ukończyli studia I-go stopnia na innych kierunkach studiów niż wychowanie fizyczne, zobowiązani są do uzupełnienia 60% godzin minimów programowych, obowiązujących na kierunku wychowanie fizyczne.
 5. Kandydat, który uzyskał negatywne orzeczenie Komisji Lekarskiej zostaje wyeliminowany z postępowania rekrutacyjnego.

 6. Składanie dokumentów odbywa się:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Dziekanacie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,

  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).

 7. Przyjęcie w poczet studentów następuje po złożeniu ślubowania akademickiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełnione podanie na studia (do pobrania TUTAJ lub w Dziekanacie Uczelni).

 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjat).
 3. Suplement do dyplomu.

 4. Posiadane legitymacje instruktorskie.
 5. Ksero dowodu osobistego.

 6. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie Uczelni).

 7. 3 zdjęcia o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie na odwrocie.

 8. Zdjęcie w wersji elektronicznej - wymiary 300x370 pikseli.

 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 80 zł.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

 • dyplom ukończenia studiów II-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne,

 • uprawnienia instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu,

 • osoby posiadające uprawnienia instruktora sportu mają możliwość uzyskania uprawnień trenera II klasy.

Szczegółowe Informacje zawarte są w Uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.

DO 22 WRZEŚNIA 2017 ROKU TRWA REKRUTACJA NA STUDIA II-GO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018