Menu

Władze

 

JM REKTOR
WSWFiT w Białymstoku
dr Dorota Sokołowska
kadencja
e-mail: d.sokolowska@wswfit.com.pl

 

DZIEKAN

WSWFiT w Białymstoku
dr Anna Kienig


 
KANCLERZ
WSWFiT w Białymstoku
Tadeusz Wojtkowski